Rensning og behandling af vand og spildevand

En ordentlig vandkvalitet kræver, at der er konstant fokus på udledning af spildevand. Rambøll har de kompetencer og den erfaring, der skal til for at sikre velfungerende og effektive renseanlæg.

Kontakt

Michael Nielsen

Michael Nielsen

Afdelingsleder
T: +45 5161 5849

Vandbehandlingsprocesser

Design af vandværker afhænger af typen af vandudspring og råvandsanlæg. Rambøll har designet et stort antal vandværker, baseret på grundvandsabstraktion og overfladevandbehandlingsanlæg. Vores hovedekspertise dækker procesdesign, layout og detaljeret design, og vi hjælper vores kunder med både etablering af nye vandværker og med at revidere og modernisere eksisterende faciliteter.

Vores eksperter kan supportere gennem alle stadier, fra konceptualisering af ideer og analyse, over procesdimensionering og konceptdesign, detaljeret design og tilbudsprocesser til konstruktion og bestilling af anlæg, SCADA-systemer og bygninger.          

Processer for spildevandsbehandling

For at sikre kvaliteten af vand, kræves der et konstant fokus på spildevandsudslip og velfungerende spildevandsbehandlingsanlæg. Vores hovedekspertise dækker procesdesign, layout og detaljeret design inden for biologisk, kemisk og fysisk procesdesign for spildevandsbehandling. Vi hjælper vores kunder både med nye faciliteter og modernisering af anlæg inden for områder som tertiær behandling, slambehandling, luftfri udrådning og bæredygtig fjernelse af slam.           

Vores mission er at følge hvert projekt gennem alle stadier, fra konceptualisering af ideer og analyse, over procesdimensionering og konceptdesign, detaljeret design og tilbudsprocesser til konstruktion og bestilling af anlægget.

Afløbssystemer

Store dele af kloaksystemerne er i dårlig stand, og der skal i de kommende år investeres adskillige milliarder kroner i renovering. Kloaksaneringsplaner og ledningsregistrering i DANDAS sikrer kunden overblik over afløbssystemet og kommende renoveringsprojekter. Rambølls store erfaring med projektering af ledninger (herunder også 3D), bassiner, åbne og lukkede kanaler og render, bassiner, pumpestationer og overløb vidner om en solidt forankret faglighed, der gavner vores kunder.

Drift og vedligehold

Systematisk drift og vedligehold af spildevandsanlæg forebygger mange problemer og sikrer det økonomiske overblik for kunden. Rambøll har udviklet et system til overskueligt og effektivt at holde styr på drift og vedligehold af bassiner, bygværker, kanaler og pumpestationer.

Slambehandling og håndtering af organisk affald

Rambøll er blandt frontløberne inden for behandling af slam og organisk affald. Vores ekspertise dækker brug af organisk indhold til at producere biogas og dermed reducere klimaudledninger, samt at reducere lugt og forurening i indholdet. Ved at kombinere vores kompetencer inden for spildevand, energi og forurenet jord og grundvand, kan vi levere en komplet løsning for vores kunder.

Relaterede projekter

Intelligent Waste Water Handling in Copenhagen

Ramboll develops a model for intelligent waste water handling, which enables cleansing of a larger amount of waste water as well as cost savings for the waste water sector.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918