dcsimg Rådgivning om vand - Rambøll i Danmark
    
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vand

Rambøll har en selvstændig forretningsenhed – Rambøll Vand – med ca. 700 dedikerede vandrådgivere. Vi arbejder med nogle af verdens mest ambitiøse og innovative vandprojekter, og flere af vores specialister er førende inden for deres felt på verdensplan. 
Flod. Vi rådgiver bl.a. om beskyttelse af vandmiljøet og sikring af rent drikkevand.
 

Vandrådgivning i verdensklasse

Vi bygger på en stærk nordisk tradition for at være på forkant inden for områder om beskyttelse af vandmiljøet, håndtering af spildevand og sikring af rent drikkevand, men i de senere år – og særligt gennem opkøbet af den amerikansk-baserede miljørådgivningsvirksomhed Environ – har vi også opnået solid erfaring med at hjælpe store industrivirksomheder med blandt andet spildevand og håndtering af vandforbruget.

Vi dækker stort set alle rådgivningsdiscipliner på både strategisk og operationelt niveau, og vi arbejder både med rene vandprojekter og multidisciplinære projekter som eksempelvis klimatilpasningsprojekter, hvor en række af Rambølls øvrige kompetencer kommer i spil.

Kontakt

Hanne Christensen
Managing Director, Vand
T+45 5161 8436
Ehnc@ramboll.com
Henrik Søgård Olsen
Henrik Søgård Olsen
Direktør, Vand
T+45 5161 8637
Ehso@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk