dcsimg Tunneler - Rambøll i Danmark
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tunneler

Rambølls brede erfaring inden for tunnelløsninger er stadig mere værdifuld, da tunneler bruges til at forbinde stadig flere mennesker og steder. Vores ekspertise omfatter metrosystemer, jernbaner og vejtunneler.

 
 
 
Tunneler indebærer en betydelig investering og er en multidisciplinær opgave, hvor mange forskellige faglige input skal koordineres og optimeres. Rambøll rådgiver såvel bygherrer som entreprenører i alle faser; fra den indledende planlægning til udførelse og drift.

Rambøll leverer tværfaglige løsninger af høj kvalitet til alle typer af underjordiske konstruktioner og har stor erfaring med projektering af tunneler, som ligger tæt ved eksisterende konstruktioner og de komplikationer dette medfører.  

Netop nu arbejder vi på Fehmarn Belt projektet, som er en næsten 20 km lang sænketunnel, der forbinder Skandinavien og Centraleuropa. Vi arbejder også med tunneler i mindre skala; for eksempel til fodgængere og cyklister samt forsyningsledninger.

Ekspertiseområder:


Rambøll’s Tunnelafdeling arbejder primært inden for:

  • Forundersøgelser
  • Konceptuelt design
  • Indledende design
  • Detaljeret design
  • Udbud og kontrakt
  • Tilsyn
  • Drift og vedligeholdelse
  • Uafhængig kontrol

Ofte er grundige forundersøgelser nøglen til et vellykket projekt. Rambøll dækker dette område i alle faser, hvor vores erfaring omfatter geotekniske, geofysiske og geologiske undersøgelser, både on- og offshore.

Vores ydelser kan for eksempel omfatte indledende undersøgelser af geologiske og miljømæssige forhold efterfulgt af bjergartsmekaniske og/eller geotekniske beregninger, som danner basis for det indledende tunneldesign.

Projektering af ventilation, brandsikkerhed og installation af mekaniske og elektriske komponenter er ligeledes en af vores spidskompetencer.

Gennem anlægsfasen foretager Rambøll tilsyn, herunder styring, drift, vedligeholdelse og periodiske eller rutinemæssige tunnelinspektioner ved brug af Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systemer. Sidstnævnte kan påføres gennem hele projektet.


International erfaring

Rambøll har bred international erfaring, og vi arbejder tæt sammen med vores verdensomspændende kontorer. Vi har udført tunnelarbejde for kunder fra en bred række lande blandt andet Vest- og Østeuropa, Mellemøsten, Asien, Mellemamerika og Sydamerika.


 

Læs mere

 
Forside af brochuren Tunnel Engineering
Tunnel Engineering brochure

Rambøll ekspertise bygger på erfaringer fra internationale projekter, og vi tilbyder ingeniørrådgivning om alle områder, der har med tunneler og konstruktioner under jorden at gøre. Vores erfaring omfatter jernbanetunneler, vejtunneler såvel som tunneler for alle slags forsyningssystemer.

Tunnel Engineering brochure (PDF, 1 MB)
Tunneller
Artikel i Ingeniøren om armering af tunneler
Læs artiklen "Stålfibre frem for armeringsjern skal skubbe til tunneltraditionerne" om besparelserne ved at armere tunneler med stålfibre og nye standarder på området.

Kontakt

Stephen Whitham
Head of Department, Tunnels
T+45 51615202
ESWHITHAM@ramboll.dk
Ulf Larsson
Afdelingsleder
T+45 5161 7730
EULFL@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
Henrik Bendsen
Henrik Bendsen
Head of Urban Civil Works
T+45 5161 8589
EHB@ramboll.dk