Tunneler

Rambølls brede erfaring inden for tunnelløsninger er stadig mere værdifuld, da tunneler bruges til at forbinde stadig flere mennesker og steder. Vores ekspertise omfatter metrosystemer, jernbaner og vejtunneler.

Kontakt

Stephen Whitham

Head of Department, Tunnels
T: +45 51615202
Ulf Larsson

Ulf Larsson

Afdelingsleder
T: +45 5161 7730

Rasmus Walter

Market Director, Transport
T: +45 5161 6643
Tunneler indebærer en betydelig investering og er en multidisciplinær opgave, hvor mange forskellige faglige input skal koordineres og optimeres. Rambøll rådgiver såvel bygherrer som entreprenører i alle faser; fra den indledende planlægning til udførelse og drift.

Rambøll leverer tværfaglige løsninger af høj kvalitet til alle typer af underjordiske konstruktioner og har stor erfaring med projektering af tunneler, som ligger tæt ved eksisterende konstruktioner og de komplikationer dette medfører.  

Netop nu arbejder vi på Fehmarn Belt projektet, som er en næsten 20 km lang sænketunnel, der forbinder Skandinavien og Centraleuropa. Vi arbejder også med tunneler i mindre skala; for eksempel til fodgængere og cyklister samt forsyningsledninger.

Ekspertiseområder:


Rambøll’s Tunnelafdeling arbejder primært inden for:

  • Forundersøgelser
  • Konceptuelt design
  • Indledende design
  • Detaljeret design
  • Udbud og kontrakt
  • Tilsyn
  • Drift og vedligeholdelse
  • Uafhængig kontrol

Ofte er grundige forundersøgelser nøglen til et vellykket projekt. Rambøll dækker dette område i alle faser, hvor vores erfaring omfatter geotekniske, geofysiske og geologiske undersøgelser, både on- og offshore.

Vores ydelser kan for eksempel omfatte indledende undersøgelser af geologiske og miljømæssige forhold efterfulgt af bjergartsmekaniske og/eller geotekniske beregninger, som danner basis for det indledende tunneldesign.

Projektering af ventilation, brandsikkerhed og installation af mekaniske og elektriske komponenter er ligeledes en af vores spidskompetencer.

Gennem anlægsfasen foretager Rambøll tilsyn, herunder styring, drift, vedligeholdelse og periodiske eller rutinemæssige tunnelinspektioner ved brug af Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systemer. Sidstnævnte kan påføres gennem hele projektet.


International erfaring

Rambøll har bred international erfaring, og vi arbejder tæt sammen med vores verdensomspændende kontorer. Vi har udført tunnelarbejde for kunder fra en bred række lande blandt andet Vest- og Østeuropa, Mellemøsten, Asien, Mellemamerika og Sydamerika.


Læs mere

Tunnel Engineering brochure

Rambøll ekspertise bygger på erfaringer fra internationale projekter, og vi tilbyder ingeniørrådgivning om alle områder, der har med tunneler og konstruktioner under jorden at gøre. Vores erfaring omfatter jernbanetunneler, vejtunneler såvel som tunneler for alle slags forsyningssystemer.


Tunnel Engineering brochure (PDF, 1 MB)

Artikel i Ingeniøren om armering af tunneler

Læs artiklen "Stålfibre frem for armeringsjern skal skubbe til tunneltraditionerne" om besparelserne ved at armere tunneler med stålfibre og nye standarder på området.

Projekter

Verdens længste vej/tog-tunnel

Skandinavien og det øvrige Europa vil i fremtiden blive forbundet af verdens længste kombinerede vej- og togforbindelse.

Øresundsforbindelsen

Åbningen af Øresundsforbindelsen i 2000 har ført til mere end blot én forbindelse mellem Danmark og Sverige. For mange indbyggere i regionen er deres dagligliv blevet ændret. Der bor eksempelvis nu mange pendlere i Sverige, som arbejder i Danmark. Overordnet er det kulturelle og økonomiske samarbejde mellem de to lande blevet styrket, hvilket har været en vigtig forudsætning for udviklingen af Øresundsregionens konkurrencedygtighed over for andre regioner i Europa.

Nordhavnsvej

Nordhavnsvej

Nordhavnsvej-projektet er første etape af en ny vejforbindelse til Nordhavn. Nordhavn er et gammelt industri- og havneområde, der skal udvikles til et nyt byområde i den nordøstlige del af København. Byområdet er fuldt udbygget planlagt til 40.000 indbyggere og 40.000 arbejdspladser. Nordhavnsvej skal derudover lede både den tunge lastbiltrafik og bolig-arbejdspladstrafikken til Nordhavn uden om Hellerup, Østerbro og Indre By.

Luftfoto af Marselis Tunnelen

Tunnel under Marselis Boulevard - fase 1, Åhavevej

Projektet omfatter anlæg af en forbedret vejforbindelse til Aarhus havn. Dette vil ske ved bygning af en vejtunnel under Marselis Boulevard samtidig med at der sker en udvidelse af Åhavevej til 4 vejbaner. Formålet med projektet er at medvirke til en fortsat gunstig udvikling af Aarhus Havn. Det er også ønskeligt at sikre en effektiv, fremtidsorienteret og miljøvenlig trafikforbindelse til og fra Aarhus Havn.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918