dcsimg Trafikplanlægning og -sikkerhed - Rambøll i Danmark
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trafikplanlægning og -sikkerhed

Store dele af vores trafikplanlægning handler om at skabe god mobilitet. God mobilitet er afgørende for et velfungerende samfund. Mobilitet handler både om god fremkommelighed og integration mellem forskellige transportmidler. De handler om, at vi kan tænke nye og bæredygtige transportmuligheder ind vores transportsystem.

Rambøll udfører innovativ og helhedsorienteret trafikplanlægning og vejprojektering på alle niveauer fra landsdækkende infrastruktur til lokal trafiksanering og design af det enkelte byrum, som grundlag for at sikre god mobilitet.

 
Cyklister i bytrafikken
 
 

Funktion – æstetik – trafiksikkerhed – bæredygtighed

Vores løsninger forener funktionalitet, æstetik, trafiksikkerhed og bæredygtighed. Vi er vant til at sætte os ind i komplekse sammenhænge, tænke nyt og få ting til at ske. Og vi indarbejder ny teknologi samt klima- og miljøhensyn i vores projekter.

Håndtering af trængsel og CO2-reduktion

Ved hjælp af nye, innovative værktøjer og løsninger skaber vi en bedre trafikal hverdag med mere service for borgerne. Gennem projekter, der udnytter eksisterende veje bedre og med øget information til trafikanterne, kan vi håndtere den stigende trængsel på vejnettet, øge trafiksikkerheden og reducere CO2-udslippet.

Holdbar trafiksanering

Vi planlægger og gennemfører trafiksanering og renovering af gader og pladser for at skabe et trafiksikkert og smukt miljø for både fodgængere, cyklister og bilister med belægninger og gadeinventar designet til at kunne holde langt ud i fremtiden.

Sparring om processtyring og borgerinddragelse

Vi tilbyder kunder og bygherrer både teknisk bistand, processtyring og sparring i hele processen, og vi er særligt gode til at inddrage borgere og interessenter i oplevelsesrige og klart definerede processer.

 

Publikationer

 
ITS konkurrence Københavns Kommune
ITS Brug hovedet og spar op

ITS Brug hovedet og spar op
ITS konkurrence Københavns Kommune
ITS Den mobile rejseplan

ITS Den mobile rejseplan

Kontakt

Helle Huse
Helle Huse
Senior projektchef
T+45 5161 3625
Ehhu@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
Trine Bunton
Markedschef Byudvikling
T+45 5161 7795
Etbn@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk