dcsimg Risiko og sikkerhed - Rambøll i Danmark
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risiko og sikkerhed

Hvad er risikoen for, at en tunnel bliver oversvømmet? Hvad er sandsynligheden for, at et skib vil kollidere med en bro? Og hvordan sikrer vi vores bygninger på en sådan måde, at vi kan beskytte mod kritiske hændelser? Risikoanalyser handler om at kunne beskrive det uforudsete og at kunne modellere sandsynligheder og konsekvenser af uforudsete hændelser.

 
AIS-registreringer af skibstrafik i Femern Bælt
 
 

Med mere end 20 ansatte er Rambølls afdeling for Risiko og Sikkerhed den førende udbyder af risikoanalyser og CFD (Computational Fluid Dynamics) konsulentydelser i Danmark. Vi udfører risikoanalyser og risikostyringsprocesser fra start til afslutning af projekter. Vi gennemfører risikoworkshops, og vi udfører et bredt spektrum af detaljerede risikostudier som beskrevet nedenfor. Vore kunder dækker et bredt spektrum af ydelser inden for transport, infrastruktur, byggeri og miljø.

Ydelsesområder

Tekniske risikoanalyser

Tekniske risikoanalyser omfatter detaljeret modellering af hændelsessandsynligheder og konsekvenser og dækker følgende:

  • Broer og tunneler – skibskollisioner, modellering af trafiklast, vindlast og andre usikre lastparametre, brand og eksplosioner, evakuering, redningsplanlægning
  • Transport – jernbanesikkerhed (RAMS), vej- og jernbaneuheld, sejladssikkerhed
  • Energi – Personsikkerhed, forsyningssikkerhed, komponentpålidelighed
  • Procesvirksomhed –ATEX, kommuneplanlægning, myndighedsgodkendelser, SIL-beregninger

Projektrisikostyring

Projektrisikostyring er en systematisk tilgang til at identificere, beskrive og kontrollere risici relateret til projektgennemførelser eller til daglig virksomhedsdrift. Ydelserne dækker risikostyring af projekters budgetter, tidsplaner og kvalitet samt systematisk risikoopfølgning på projektgennemførelser – identifikation og kvantificering af risici samt daglig opfølgning på risikoreducerende tiltag. 

Rambøll tilbyder RamRisk som et risikostyringsværktøj til alle slags projekter. Med 24/7 online adgang kan du håndtere dine risici, når som helst og hvor som helst. RamRisk er udviklet og hostes af Rambøll.

Se videopræsentation af de grundlæggende funktioner i RamRisk her.

Matematisk modellering og avancerede dataanalyser

Som en integreret del af projektrisikostyringen eller af vores tekniske risikoanalyser – eller som en separat ydelse – udfører vi i afdelingen avancerede dataanalyser og andre matematiske modelleringsopgaver med anvendelse af state-of-the-art analyseværktøjer, både kommercielle værktøjer (MatLab, @RISK, HUGIN etc.) og egenudviklede applikationer skræddersyet til den enkelte opgave.

CFD (Computational Fluid dynamics)

En mindre gruppe i afdelingen arbejder dedikeret med avancerede strømningsproblemer og har bred international erfaring på forskningsniveau i at analysere komplicerede strømningsproblemer med CFD-modeller. Arbejdet omfatter opgaver i Danmark og i udlandet inden for områder som vindmiljø, vind og bølgelastmodellering, bygnings- og tunnelventilation, brand og eksplosioner. Avancerede computerværktøjer (ANSYS, CFX, FDS) anvendes til løsning af opgaverne.

 

Mere information

 
Front page of brochure
Managing the wind
Hvordan kontrolleres vindudfordringer? Download brochuren (PDF)
Managing the risks in windpower
Hvordan minimeres risici ved etablering af vindenergi? Download brochuren (PDF)

 

Project Risk Management
Hvordan identificerer man risikoprofiler i større projekter? Download brochuren (PDF)
Forside af brochuren
Professionel risikostyring
Hvordan sikrer man rettidig håndtering af risici og muligheder? 
Læs brochuren online eller download den som pdf - eller besøg sitet for risikostyringsværktøjet RamRisk


 

Forside af brochure om Computational Fluid Dynamics (CFD) til beregning og visualisering af PCB i indeklima
Brochure om Computational Fluid Dynamics (CFD)
Læs mere om effektiv beregning af og visualisering af PCB i indeklima
RamRisk
RamRisk video

Se videopræsentation af de grundlæggende funktioner i RamRisk.


Arrangementer

Dato
Arrangement
Sted
Mere information
5. december 2017
International Risk Management Conference 2017
København
International konference om risikostyring i større investeringsprojekter. Rambøll er blandt arrangørerne og sponsorerne, og afdelingsleder Jesper Pedersen vil introducere dagens talere. Vi har en stand om RamRisk, vores professionelle risk management værktøj. Læs mere på konferencens hjemmeside her

Kontakt

Søren Randrup-Thomsen
Søren Randrup-Thomsen
Afdelingsleder, Risiko og Sikkerhed
T+45 5161 6518
Esat@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
Jens Chr. Bennetsen
Jens Chr. Bennetsen
Senior Projektchef
T+45 5161 6475
Ejtb@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk