Feasibility studier og master planning

Kontakt

Kurt Bech

Kurt Bech

Markedsdirektør, Lufthavne
T: +45 5161 6846
Jesper Sundahl

Jesper Sundahl

Head of Aviation
T: +45 5161 6756

Beslutningen om at udvikle en eksisterende eller en ny lufthavn kræver ofte et feasibility studie og en master plan for at sikre, at alle politiske og kommercielle aspekter bliver behandlet.

I den forbindelse tilbyder Rambøll følgende ydelser:
 • Vurdering af markedsbehov og prognoser
 • Studier af de driftsmæssige aspekter inklusiv analyser af vejrforhold (vind, skylag, temperatur) og hindringsfrie planer for den valgte placering
 • Geologiske studier og undersøgelse af jordbunden
 • Overordnet skitse af lufthavnsprojekt
 • Arealanvendelse
 • Identificering af nødvendig infrastruktur inklusiv adgangsveje, jernbaner, elektricitet, kloakering, brændstof osv.
 • Miljøanalyse, omfattende vurdering af støj og jordforurening
 • Sociale påvirkninger
 • Sikkerheds- og risikovurdering
 • Detaljeret vurdering af den økonomiske levedygtighed af projektet
 • Investeringsanalyse omfattende faseopdeling af investeringerne og relaterede kapitalbehov
 • Identifikation af finansielle ressourcer for lufthavnsudvikling, inklusiv BOT-muligheder, privatisering samt muligheder management af lufthavnen.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918