Lufthavne

Den voksende globale lufttransportindustri skaber behov for rådgivende ingeniører med luftfarts- og lufthavnsekspertise. Rambøll tilbyder helhedsløsninger til lufttransportsystemer, luftsikkerhed og lufthavne og rådgiver i alle projektfaser fra masterplanning til projektering, management og tilsyn.

Contacts

Kurt Bech

Kurt Bech

Markedsdirektør, Lufthavne
T: +45 5161 6846
Jesper Sundahl

Jesper Sundahl

Head of Aviation
T: +45 5161 6756

Lufthavne er et markedsområde, som trækker på ekspertisen i alle forretningsområder i Rambøll Gruppen. Gennem vores multidisciplinære tilgang opnår vi både intern synergi på faglighed og ekstern synergi generelt for kunder, som oplever helhed i vores service og, at vi leverer helhedsløsninger.

Ingeniørrådgiver på lufthavne

International økonomisk vækst kræver effektive internationale lufttransportsystemer og lufthavne med effektiv og tilfredsstillende service og kapacitet for flyselskaber og rejsende. Rambøll rådgiver på alle niveauer og i alle faser med dette mål for øje. Rambøll kombinerer mange års erfaring på området med bestræbelsen på at opnå innovation i både processer og færdige løsninger. Vi er ajour med den nyeste teknologi og management know how i relation til lufthavne.

Luftfarts- og lufthavnsekspertise

Inden for en række discipliner er vi førende rådgivere. Det gælder fra udarbejdelse af beslutningsgrundlag, til kravspecifikationer, masterplanning, projektering, vedligeholdelse og miljøvurderinger specielt tilpasset vilkårene inden for lufthavne, se nedenfor.

Belægningssystemer

Design og udførelse

Rambøll påtager sig den ofte multidisciplinære ydelse i forbindelse med design og udførelse af lufthavnsbelægninger.

Ydelserne omfatter typisk:

 • Projektledelse
 • Design af geometri
 • Belægningsudvikling og forskning
 • Belægningsdesign
 • Projektering af afvanding
 • Kontraktdokumenter
 • Tilsyn under udførelse
 • Banebelysning
 • Kvalitetssikring- og kontrol

Mange af de projekter, Rambøll har udført, har involveret den nyeste teknologi inden for belægninger. Vi har været involveret i udviklingen af en ny semi-fleksibel belægning og tyndlagsbelægning. Vores eksperter har også udviklet avancerede undersøgelsesmetoder i form af plan- og tyndslibsanalyser.

Vurdering og vedligeholdelse

Belægningsevaluering og –management involverer ofte en række tests og målinger for at kunne stille en korrekt diagnose som basis for fastlæggelse af en optimal vedligeholdelses- og rehabiliteringsstrategi. Rambøll har omfattende erfaring i den slags ydelser som inkluderer:

 • Materialeteknologi og -forskning
 • Belægningsteknologi
 • Vurdering af belægningstilstande
 • Optimering af vedligeholdelses- og rehabiliteringsinterventioner
 • Levering og implementering af belægningsmanagementsystemer

Feasibilitystudier og master planning

Beslutningen om at udvikle en eksisterende eller en ny lufthavn kræver ofte et feasibility studie og en master plan for at sikre, at alle politiske og kommercielle aspekter bliver behandlet.

I den forbindelse tilbyder Rambøll følgende ydelser:

 • Vurdering af markedsbehov og prognoser
 • Studier af de driftsmæssige aspekter inklusiv analyser af vejrforhold (vind, skylag, temperatur) og hindringsfrie planer for den valgte placering
 • Geologiske studier og undersøgelse af jordbunden
 • Overordnet skitse af lufthavnsprojekt
 • Arealanvendelse
 • Identificering af nødvendig infrastruktur inklusiv adgangsveje, jernbaner, elektricitet, kloakering, brændstof osv.
 • Miljøanalyse, omfattende vurdering af støj og jordforurening
 • Sociale påvirkninger
 • Sikkerheds- og risikovurdering
 • Detaljeret vurdering af den økonomiske levedygtighed af projektet
 • Investeringsanalyse omfattende faseopdeling af investeringerne og relaterede kapitalbehov
 • Identifikation af finansielle ressourcer for lufthavnsudvikling, inklusiv BOT-muligheder, privatisering samt muligheder management af lufthavnen.

Lufthavnsbygninger

Lufthavne, hangars, passagerterminaler og vedligeholdelsesbygninger for fly er blandt de vigtigste arkitektoniske bygninger i vores århundrede. Deres funktion er ikke bare at give ly for fly, bagage, fragt og passagerer, alene størrelsen kræver specielle hensyn til design.

Design af lufthavnsbygninger

Lufthavnsbygninger inkluderer:

 • Passagerterminaler
 • Fragtterminaler
 • Hangarer
 • Parkeringshuse
 • Kontroltårne
 • Brandstationer
 • Vedligeholdelsesbygninger
 • Andre servicebygninger

Mulighederne er mange. Forhold som teknik, miljø og finansielle omkostninger skal selvfølgelig tages i betragtning.

Bygningerne i en lufthavn udgør miljøet som de ansatte i lufthavnen og passagererne færdes i dagligt. Krav til lufthavnsbygninger er komplekse og modstridende. De skal være både robuste og fleksible for at kunne tilfredsstille de evigt ændrende funktioner og rejsemønstre.

Fra planlægning til udførelse

Passagerterminaler er bygninger som skal lette den komplekse passagertrafik og være bindeled mellem landside og airside i en lufthavn. Passagerens vej starter typisk ved check-in skranken via sikkerhedskontrol og indkøbsmuligheder og afsluttes ved den gate, hvorfra flyet afgår.

Vedligeholdelse af lufthavnsbygninger

Vedligeholdelse og opgradering af lufthavnsbygninger er lige så vigtigt som det oprindelige design og opførelse. Rambøll rådgiver kunder i hele verden vedrørende aspekter om drift og vedligehold af deres bygninger.

Rambøll har udviklet et professionelt vedligeholdelsessystem, der inkluderer evaluering af den nuværende tilstand, efterfølgende planlægning af vedligeholdelse og de dertil hørende omkostninger.

Lufthavnsmanagement

Den internationale luftfarts- og lufthavnssektor står over for forsat stigende krav til præstation, effektivitet og omkostningsbesparelser. Det gælder for flyselskaber, lufthavne, luftfartsmyndigheder og organisationer for flyveledelse.

De nye krav kalder på professionel strategisk planlægning og "hands-on" styring af alle de daglige aspekter inden for drift.

Rambøll har stor erfaring i disse ændringsprocesser og har deltaget i og ledet flere af denne type projekter - både i den private og i den offentlige sektor.

Rambølls ekspertise omfatter generel management ekspertise, som f.eks.:

 • Strategisk management
 • Økonomisk management
 • Management af menneskelige ressourcer
 • Salgs- og marketing-management
 • Specifik luftfart-management.

Nye organisationsstrukturer

De nye rammebetingelser, de nye politiske strukturer og nye markedsforhold kan medføre:

 • Ændring af  ejerskabsstruktur
 • Privatisering
 • Sammenlægninger og opkøb
 • Nye alliancer
 • Ændring i forretningsfokus
 • Organisationsændring
 • Ændring i produktionskapacitet og – struktur

Ændringerne kræver en management ekspertise og kapacitet, som normalt ikke er til stede i organisationerne.

De internationale investeringsbanker og donororganisationerne er ofte involveret i den slags processer, som kræver dybtgående studier og detaljerede vurderinger, før der træffes beslutninger.

Læs mere

Projekter

Rambøll har opbygget særlig ekspertise i arbejdet med arktiske lufthavne

Grønlandske Lufthavne

Flytransport til og fra og internt i Grønland er den transportmæssige livsnerve i Grønland for at sikre den økonomiske og sociale stabilitet og udvikling i landet. Air-transport wi

Rambøll har gennem en række lufthavnspro-jekter været med til at sikre denne udvikling.  

Vagar lufthavn

Vagar Lufthavn - Forlængelse af landingsbane

Færøerne har kun en lufthavn, der er øernes vigtigste forbindelse til omverden. Landingsbanen er relativ kort og sammenholdt med de topografiske forhold giver det udfordringer i den daglige drift. Den korte landingsbane kan kun beflyves af få flytyper, og ofte med begrænsinger, der ikke tillader at udnytte flyenes kapacitet.

Københavns lufthavn, Kastrup

Københavns lufthavn

Rambølls langvarige samarbejde med Københavns Lufthavn har medført innovative løsninger for drift og vedligeholdelse i lufthavnen, herunder flysiden.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918