Landskabsarkitektur

Kontakt

Per Zwinge

Senior manager, København
T: +45 5161 4529
Morten Sparvath Thomassen

Morten Sparvath Thomassen

Arkitekt MAA, Aarhus, Afdelingsleder, Arkitektur & Integreret Design, Aarhus
T: +45 5161 2473
Jan Villumsen

Jan Villumsen

Områdechef, cand. arch. maa mdl, Transport Øst - By og trafik
T: +45 5161 3621
Christian Nyerup Nielsen

Christian Nyerup Nielsen

Global Service Line Leader, Climate Adaptation and Flood Risk Management
T: +45 5161 6277

Landskabsarkitektur skal bidrage til at skabe grønne rammer for det gode liv. Vi designer mangfoldige og fleksible rammer for ophold, fællesskab og aktiviteter. Vi mener, at landskabet skal have plads til alle. Landskabet skal også tilføje forbindelser og nye elementer, der kan skabe identitet og fornyelse for et område – om det er en plads, et byrum eller et boligområde. Samtidig skal forandringerne tænkes sammen med de fysiske forandringer, som bygningerne og byen ellers bliver udsat for. Med Rambøll som rådgiver, er du sikret, at arkitektur og landskab tænkes sammen fra projektets start.

Landskabsarkitektur med mennesket i centrum

I Rambøll mener vi, at god by- og landskabsplanlægning er et spørgsmål om værdier. Derfor skaber vi arkitektoniske løsninger med blik for de menneskelige værdier og behov. Det gør vi bl.a. ved, at projekterne bliver til i dialog med dem, der bruger området, så de efterfølgende kan føle sig hjemme i de omgivelser, vi har indrettet.

By- og landskabsplanlægning kan styrke markante landskabstræk og kulturmiljøer, skabe grønne rum og formidle overgange i landskabets forskellige skalaer. Det skaber sammenhængen i den fysiske udvikling, der både skal opfylde funktionelle, sociale, miljømæssige, økonomiske og æstetiske krav. Fremtidens klimaudfordringer kan stille særlige krav til den fysiske udformning, men også give lejlighed til at tænke i helt nye baner for eksempelvis at kombinere beplantning med afvanding fra tage og veje som landskabelige elementer i nye og eksisterende områder.

Med landskabsarkitektur sætter vi mennesket i centrum og skaber uderum for alle.

Blomstrende fagligt miljø

Rambøll Danmark har et stort fagligt miljø omkring landskabsarkitektur. Vores medarbejderkreds omfatter over 35 landskabsarkitekter, som dagligt arbejder med landskabsarkitektur i en lang række projekter, som spænder fra byrumsforbedringer, klimatilpasning, boligrenovering, grønne områder til byudvikling, samt planlægning og masterplanlægning. Rambølls stab omfatter desuden arkitekter, biologer, kommunikationsmedarbejdere og andre faggrupper, der sikrer et skarpt blik for helheden i de enkelte projekter.

Rambølls erfaringer spænder over:

  • landskabs- og konsekvensanalyser bl.a. ved brug af GIS
  • brugerinvolvering
  • overordnede landskabsplaner
  • ”grønne” og ”blå” planer
  • park- og grønstrukturer
  • detaljerede beplantningsplaner
  • drifts- og plejeplaner.

Relaterede ydelser

Relaterede projekter

Guldbergs Byplads

Guldberg Byplads - fra gade til plads

Midt i det tæt bebyggede Nørrebro har Rambøll designet og realiseret en byplads, Guldberg Byplads.

Rambøll har været involveret i skabelsesprocessen fra de første by- og trafikplaner til det endelige design og byggeledelse af pladsen. Kvarterløftsprojektet, som pladsen er en del af, startede i 2006, og nu fremstår Guldberg Byplads som et aktivt og attraktivt byrum på Nørrebro, hvor beboere og skolebørn sikkert kan færdes og gøre ophold.

Den nye aktivitetsplads er placeret centralt i Farim Midtpunkt

Farum Midtpunkt - Landskab

I Farum Midtpunkt opgraderer vi landskab og friarealer i samarbejde med beboere, følgegruppe og boligselskabet.

Åstederne

Åstederne

Kolding Kommunes byrumsprojekt revitaliserer å-forløbet gennem Kolding. Projektet sætter fokus på, hvordan de fysiske rammer kan skabe bedre vilkår for det aktive og sunde hverdagsliv. Der har været fokus på bevægelse i det fri, lige dér hvor man bor eller færdes i det daglige.

De i alt 10 ”Å-steder” og 3 særlige ”Omveje” er planlagt i dialog med interessenterne i området omkring åen.

Illustration af stormflodssikring i København

Konkretisering af skybrudsplan for København

Rambøll har bistået Københavns og Frederiksberg Kommuner med konkretiseringen af deres skybrudsplaner. Rambøll har bl.a. lavet omfattende hydrauliske beregninger af oversvømmelser, idéskitser af såvel terrænbaserede som traditionelle løsninger og samfundsøkonomiske beregninger.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Rambøll Olie & Gas
35128417