dcsimg Drift og vedligehold - Rambøll i Danmark
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drift og vedligehold

Broer og tunneler er nøgleelementer i infrastrukturen, og de kan blive nedbrudt på grund af miljømæssige eller mekaniske forhold. Svigt eller en ikke planlagt lukning af en bro har store konsekvenser for trafikken og kan give uventede omkostninger. 
 
 

Rambøll rådgiver alle, der har driftsansvaret for konstruktioner og anlæg - i alle størrelser.

Gennem en målrettet og individuelt tilpasset indsats medvirker vi til, at de store samfundsværdier bevares, vedligeholdes, ombygges og fornyes, altid ud fra den nødvendige viden om konstruktionerne.

Konstruktioner skal vedligeholdes

Alle udendørs konstruktioner nedbrydes, som tiden går. Men udgifterne til reparationer kan i meget stort omfang både forudses og minimeres, hvis man gennemfører systematiske eftersyn og løbende vedligehold.

Systematisk vedligehold

Rambøll rådgiver inden for systematisk vedligehold af broer, tunneller, havne og andre infrastrukturanlæg.

Effektiv indsats

Vi rådgiver inden for alle tænkelige aktiviteter i en konstruktions driftsfase. Formålet er at udnytte driftherrens midler effektivt, så konstruktionerne kan fungere som forudsat med den mindst mulige indsats i hele driftsfasen.

Faglig ekspertise i top

Vores rådgivning udføres af medarbejdere med alle nødvendige kvalifikationer, med det rette udstyr og med al nødvendig backup fra andre fageksperter. Vi har også vores eget materialelaboratorium. Rambøll udfører mange forsknings- og udviklingsprojekter med både danske og internationale samarbejdspartnere. Derfor kan kunden være sikker på, at vores rådgivning altid er baseret på den nyeste viden.

Byggeplads
 

Læs mere

 
Forsiden af folderen
Bæreevne og sikkerhed
Af broer, tunneller og havnekonstruktioner.
Læs om vores ydelser inden for bæreevne og sikkerhed som online publikation eller som pdf

Skærmbillede fra Smart forvaltningssystem
Overblik over anlæg, opgaver og økonomi
Læs om brug af forvaltningssystemet SMART til at få overblik over anlæg, opgaver og økonomi enten som online publikation eller som pdf

 

Forsiden af folderen
Systematisk drift og vedligehold af konstruktioner og anlæg
Læs folderen "Tryghed og besparelser uden overraskelser" for kommuner og forsyningsselskaber som online publikation eller som pdf

Kontakt

Morten de la Motte
Morten de la Motte
Afdelingsleder, Bro- og tunnelvedligehold
T+45 5161 6241
Emdlm@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
Claus Madvig Petersen
Claus Madvig Petersen
Afdelingsleder, Eksisterende broer og monitering
T+45 5161 8725
Ecvp@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
Pia Jacobsgaard-Iversen
Pia Jacobsgaard-Iversen
Afdelingsleder, Veje og motorveje
T+45 51615605
EPJI@ramboll.dk