dcsimg Byggeledelse og kontrahering - Rambøll i Danmark
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggeledelse og kontrahering

Afdelingen for Byggeledelse og kontrahering yder rådgivning inden for udbud, kontrahering og byggeledelse i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter i ind- og udland.

 
 
 

Vores afdeling for byggeledelse og kontrahering har erfarne projekt- og byggeledere, der kan indgå direkte i kundens organisation, hvor de kan bibringe samarbejdet en grundlæggende viden og ekspertise vedrørende kontrahering, organisering og styring af bygge- og anlægsprojekter.
Vi anvender kontraktstyring og byggeledelse til at skabe mere effektive projekter, hvor kundens detailviden kombineres med afdelingens viden for at optimere projektgennemførelsen.

Kompetencebeskrivelse

Kontraktstyring og byggeledelse ydes som både selvstændige discipliner og som en del af en bredere rådgivningsydelse. Ydelserne leveres af medarbejdere, der ud over erfaring fra rådgiverbranchen også i vid udstrækning har erfaring fra entreprenør- eller bygherresektoren. Dette er med til at styrke den overordnede projektforståelse.

Vores byggeledelse består i:

  • Assistance til bygherren i kritiske projektfaser eller assistance ved at indgå i projektorganisationen som ressourceperson.
  • Udbudsstrategi og kontraktstyring, hvor vi rådgiver om udbudsstrategier, kontraktopdelinger, prækvalifikations- og udbudsforretning, samt kontraktforhandlinger. 
  • Byggeledelse, hvor kunden repræsenteres over for entreprenøren ved arbejdets tilrettelæggelse og afvikling. Ydelsen udføres både i ind- og udland under kontraktbetingelser som bl.a. AB92 og FIDIC.
  • Fagtilsyn, hvor det overvåges eller kontrolleres, at arbejdet udføres i overensstemmelse med projektet.

Vores kontrahering består i:

Kontraktstyring og –administration, hvor kunden assisteres med håndteringen af udbud, indgåelse af entreprisekontrakter og den videre styring heraf under udførelsen.

Relaterede ydelser:

Projekt- og porteføljestyring, projektplanlægning, arbejdsmiljøkoordinering samt projektering af infrastrukturprojekter, herunder veje, broer, tunneler, baner, havne mv.

Kontakt

Ulf Larsson
Afdelingsleder
T+45 5161 7730
EULFL@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
Henrik Elgaard Jensen
Henrik Elgaard Jensen
Afdelingsleder, Byggeledelse og Kontrahering/Construction & contract management
T+45 5161 2190
Ehelgj@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
Dennis Brenøe
Dennis Brenøe
Afdelingsleder, Byggeledelse Øst
T+45 5161 8659
Ednbr@ramboll.dk