Vej- og jernbanebroer

Kontakt

Rasmus Walter

Market Director, Transport
T: +45 5161 6643

Rasmus Skifter Nyholm

Head of Department, Bridges West
T: +45 5161 7756
Design af kost-effektive broer har været et hovedelement i Rambølls design af mere en 1000 vej- og jernbanebroer i Danmark og udlandet. Kost-effektiviteten opnås ved at betragte hele levetiden for broerne, hvilket resulterer i lave udførelses- og vedligeholdelsesudgifter.


I Rambølls broprojektering af vej- og jernbanebroer er det grundlæggende at kombinere avancerede analyser med sunde ingeniørmæssige principper under hensyntagen til den funktionelle og æstetiske sammenhæng i broen.

Op igennem årene har Rambøll udviklet standardløsninger, der passer til alle almindelige vej- og jernbanebrotyper. Gennem de seneste 50 år har Rambøll medvirket ved projektering og tilsyn af en lang række vej- og jernbanebroer. Rambølls referencer dækker et bredt spektrum af brotyper fra små standardbroer til store unikke broer.

Rambøll har opnået anerkendelse for sin store viden, ikke bare om projektering og beregning af broer, men også om æstetiske, funktionelle aspekter og materialeteknologi.

Vores kunder omfatter Vejdirektoratet, Banestyrelsen, kommuner, udenlandske vejmyndigheder samt danske og udenlandske entreprenører.

Rambøll har således erfaring i design af broer under alle klimatiske forhold fra polarregionerne til troperne.

Optimering af omkostninger


Designfasen optimeres ved brug af Rambølls Bridge Design System, der inkluderer software til optimering af såvel slapt armerede og forspændte forspændte betonbroer som stålbroer.

Designsystemets optimeringsfaciliteter har også vist dets styrke, når Rambøll har assisteret entreprenører med tilbud og udformning af alternative løsninger.

Rambøll fokuserer på at sikre maksimal holdbarhed og lave vedligeholdsomkostninger. Dette sker gennem stor omhyggelighed i udformning af detaljerne, f. eks. fuger, afvanding, lejer, vandtæthed og overfladebehandling. Alle projekter udføres under iagttagelse af strenge krav til kvalitetssikring.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918