Store broer

Kontakt

Lars Tørrild Thorbek

Global Division Director, Major Crossings
T: +45 5161 6713
Store broer er et af Rambølls vigtige kompetenceområder inden for brobygning. Rambøll har således gennem en årrække rådgivet i forbindelse med planlægning, projektering, byggeledelse, bæreevnevurdering, drift og vedligehold samt reparation af en lang række store broer, herunder store stål- og betonbroer, hængebroer og skråstagsbroer.


Store broer er ofte dele af store trafikforbindelser (f.eks. Storebælt og Øresund), hvor der i projekteringsfasen stilles krav om multidisciplinære ingeniørydelser som:
  • Trafikstudier
  • Miljøundersøgelser
  • Geoteknik
  • Jordskælv
  • Vind
  • Overvågning og monitoring
  • M&E
  • Drift og vedligeholdsplanlægning
  • Skibskollisioner
  • Risiko og pålidelighed
Alle disse ydelser hører med til Rambølls kerneydelser.

Gennem et omfattende antal opgaver vedrørende projektering, vedligehold og reparation af store broer har Rambøll en erfaring, som sikrer, at projektering af nye store broer udføres, så drifts- og vedligeholdsudgifter minimeres.
De mest bemærkelsesværdige projekter er:

Storebælt


Storebæltsbroen består af 2 broer; den 6,6 km lange Vestbro, som er en betonbro for 2-sporet jernbane og 4-sporet motorvej, og den 6,8 km lange Østbro for motorvej, hvor det 1.624 m lange hovedfag er udformet som en af verdens længste hængebroer.
Efter udførelsen fungerer Rambøll fortsat som rådgiver for bygherren i forbindelse med drift og vedligehold af betonkonstruktionerne på begge broer.

Øresund


Den 16 km lange motorvejs- og jernbaneforbindelse mellem Danmark og Sverige består af en 4.050 m lang sænketunnel, en 4.050 m lang kunstig ø og en 3.014 m lang bro, hvor hovedfaget er udformet som en 490 m lang skråstagsbro. Rambøll var som leading partner i ØLC-Joint-Venture bygherrens husrådgiver i forbindelse med projekteringen og under udførelsen af forbindelsen. Efter udførelsen fungerer Rambøll som rådgiver for bygherren i forbindelse med inspektion af beton- og stålkonstruktionerne på hele forbindelsen.

Forth


Queensferry Crossing, som broen for nyligt er blevet døbt, er en 2,6 km lang bro over Forth-flodens udmunding ved Edinburgh. Broen består af tilslutningsbroer på ca. 800 m, en skråstagsbro med to hovedspænd på 650 m og sidespænd på ca. 330 m. Rambøll er lead partner i design joint venturet bestående af Rambøll, Grontmij og LAP. Joint Venturet har ansvaret for det komplette design af hele broen samt tilhørende landanlæg og tilsyn på site.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918