Stibroer

Kontakt

Rasmus Walter

Market Director, Transport
T: +45 5161 6643

Rasmus Skifter Nyholm

Head of Department, Bridges West
T: +45 5161 7756

Stibroer, som er en kernekompetence for Rambøll, er kendetegnede ved, at de ofte indebærer de største udfordringer til udformning, planintegration, brugervenlighed, myndighedsbehandling og materialevalg.

Der opføres stadig flere stibroer, blandt andet fordi det er en velegnet metode til at forøge trafiksikkerheden for gående og cyklende trafikanter.

Projektering af stibroer er ofte kompliceret, både hvad angår hensynet til at opnå en optimal trafikalløsning og selve projekteringen, der kræver en høj grad af viden vedrørende såvel arkitektur og materialevalg som dynamiske undersøgelser.

En vurdering af stibroers dynamiske egenskaber er uhyre vigtig for at sikre, at broen opfylder de komfortkrav, der bør stilles til en moderne stibro.

Rambøll har stor erfaring med håndtering af alle faserne, grænsefladerne og interessenterne i design af stibroer. Vi har også stor erfaring i at samarbejde med førende arkitekter inklusiv Rambølls egne broarkitekter i London.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918