Specialistydelser

Kontakt

Rasmus Walter

Market Director, Transport
T: +45 5161 6643
Ulf Larsson

Ulf Larsson

Afdelingsleder
T: +45 5161 7730

Ved design af nye broer og vurdering af eksisterende broers bæreevne, anvender Rambøll en stor specialistviden, som er opbygget over mange år.


Rambøll har over mange år opbygget en specialistviden inden for en række brodiscipliner:

  • Opstilling af designbasis, normer
  • 3D-finite analyser
  • Plastiske analyser
  • Sandsynlighedsbaserede analyser
  • Vindanalyser
  • Skibsstødanalyser
  • Sandsynlighedsbaserede driftsplaner
  • Risikoanalyser
  • Funderingsmetoder
Rambøll har omfattende referencer på de ovennævnte ydelser. Her kan nævnes normarbejde for både Vejdirektoratet og Banedanmark, finitelementanalyser af forbindelsen mellem design og bæreevneberegning af en lang række store beton- og stålbroer.

Vi har udført skibsstødanalyser af en række af de danske broer for Vejdirektoratet og Banedanmark tillige med sandsynlighedsbaserede driftsplaner og risikoanalyser i en lang række tilfælde.

Vi har også stor erfaring med plastiske og sandsynlighedsbaserede analyser på mange forskellige typer af broer fra de mindste betonpladebroer til de største fritfrembyggede broer og nittede stålgitterbuebroer.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918