Eksisterende broer

Kontakt

Asger Knudsen

Asger Knudsen

Country Market Director, Transport
T: +45 5161 6134
For at kunne dokumentere en højere bæreevne for tungere tog eller lastbiler er bæreevneberegning af eksisterende broer væsentligt.

Rambøll har sparet kunder store omkostninger i afværgede forstærknings- og udskiftningsprojekter ved anvendelsen af avancerede bæreevneberegninger.

Bæreevneberegningerne benyttes også til at dokumentere bæreevnen ved skadede broer. Sikkerhedsvurdering af eksisterende broer kan være nødvendig i en række tilfælde:

  • Opklassifikation af bæreevne (når en vej eller jernbane skal opklassificeres til tungere køretøjer eller højere hastigheder)
  • Broadministration (for at indføre et system til broadministration (BMS)
  • Bronedbrydning (for ved nedbrudte broer at bestemme om den nødvendige sikkerhed er til stede og hvilke tiltag, der skal foretages i den fremtidige broadministration)

Rambølls metode til sikkerhedsvurdering omfatter følgende:

  • Overordnet vurdering og problemindkredsning
  • Standard-elastiske analyser
  • Udvidede plastiske brudgrænseanalyser
  • Sandsynlighedsbaserede sikkerhedsanalyser

Specielt ekspertiseområderne 3D-finiteelement analyser, plastiske analyser og sandsynlighedsbaserede beregninger øger ofte den dokumenterede bæreevne med 30-100% med deraf følgende millionbesparelser til forstærkninger og udskiftninger.

Når den overordnede vurdering og problemindkredsning er udført for at identificere siksikkerhedsproblemerne, udføres standard-elastiske analyser med Rambølls egenudviklede finite-elementbaserede brodesignsystem (BDS) med specielle værktøjer for beton- og stålbroer.

Hvis de elastiske analyser ikke udviser den krævede bæreevne, anvender vi udvidede plastiske brudgrænseanalyser for rammer, skiver, plader og skaller. Dette har i mange tilfælde øget kapaciteterne med 30-50 % og sparet tilsvarende udgifter til forstærkning.

Metoden er et fremragende værktøj til beslutning og sikkerhedsopdatering baseret på inspektioner, målinger og som udført dokumentation. Det er Rambølls erfaring, at metoden kan spare betydelige omkostninger og i visse tilfælde helt overflødiggøre forstærkninger.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918