Design og beregningsværktøjer

Kontakt

Rasmus Walter

Market Director, Transport
T: +45 5161 6643

Rasmus Skifter Nyholm

Head of Department, Bridges West
T: +45 5161 7756
Rambøll udarbejder kostoptimale brodesigns ved anvendelse af parametriserede beregnings- og tegningsproduktionsværktøjer. Det har bl.a. betydet, at en række entreprenører har vundet opgaver i totalentreprise med de mest konkurrencedygtige designs.

Automatiseret design og beregningsværktøj


Rambøll har udviklet et komplet system af programmer for design og analyse af både nye broer og eksisterende broer.

Systemet dækker alle hoveddisciplinerne inden for design og analyse af broer. Programmerne er samlet i moduler, som kan bruges individuelt eller som et samlet designværktøj.

Rambølls Bro Design System (BDS) har været brugt til design af mere end 400 broer i Danmark. Med BDS udføres en fuldintegreret, automatiseret, parametrisk tegningsproduktion.

BDS er delt i en række pakker:

  • Pre- og postprocessering
  • Modul A: Brogeometri 
  • Modul B: Fundering
  • Modul C: Strukturelle elementer
  • Modul D: Strukturel analyse
  • Modul E: Design af overbygning

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918