Arkitektkonkurrencer

Kontakt

Rasmus Walter

Market Director, Transport
T: +45 5161 6643

Rasmus Skifter Nyholm

Head of Department, Bridges West
T: +45 5161 7756
Arkitektkonkurrencer er en stadig mere benyttet mulighed for bygherrer til at udvikle enestående projekter, som er teknisk og økonomisk optimale hvad angår form, udførelse, drift og anvendelse af nye materialer.

Rambøll har i en lang række tilfælde deltaget i sådanne designkonkurrencer i et tæt og konstruktivt samarbejde med arkitekter. Nogle af vinderprojekterne er nævnt herunder:

Sundsvallsbroen, Sverige

Sundsvallsbroen er en ca. 2 km lang motorvejsbro, som ved en international designkonkurrence blev tildelt 1. præmie. Broens overbygning er udformet som en stålkassedrager med max. spændvidde 240 m.


Fodgængerbro over Otra, Kristiansand Norge

Fodgængerbroen over Otra, der er en 140 m lang slank buebro, fik i forbindelse med en arkitektkonkurrence tildelt 1. præmien. Broen er udformet som en slank buebro med brobanen placeret mellem to stålbuer, der hælder mod hinanden.


Poole Harbour Bridge, England

Den 700 m lange vejbro over Holes Bay ved Poole Harbour, der er udformet som en multiskråstagsbro med spændvidder på 150 m, blev ved en international brokonkurrence tildelt 1. præmie.


Langeliniebroen, København

Fodgængerbroen over baneterrænet ved Østerport Station blev ved en brokonkurrence i 2004 tildelt en delt 1. præmie. Broen er udformet som en selvforankret hængebro med én pylon.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918