Broer

Rambøll tilbyder alle typer af rådgivningsydelser indenfor broer, helt fra de første streger til det endelige projekt står færdigt i marken til drift og vedligehold.

Kontakt

Henning Peer Jensen

Henning Peer Jensen

Head of Department, Bridges East
T: +45 5161 4235

Rasmus Skifter Nyholm

Head of Department, Bridges West
T: +45 5161 7756

Vores erfaring baserer sig på mere en 50 års deltagelse i projektering af alle typer broer - fra små stibroer til verdens største broer. Levering af ydelser i højeste kvalitet er en naturlig del af Rambøll.

Vi arbejder med alle aspekter af brorådgivning på dansk og internationalt plan. Rådgivningen omfatter broers livscyklus fra starten af et projekt til reparation eller nedrivning:

 • Planlægning
 • VVM-redegørelser
 • Dispositionsforslag
 • For- og hovedprojekter
 • Udbud
 • Byggeledelse
 • Drift og vedligehold
 • Tilstandsvurderinger, herunder NDT undersøgelser
 • Monitering
 • Materialeteknologi
 • Bæreevneberegning
 • Reparation
 • Tilsyn
 • Forstærkning
 • Nedrivning eller erstatning

Rådgivningen omfatter alle broer fra de mindste rørgennemføringer over sti-, vej-, og jernbanebroer til verdens største broer. Kunderne er typisk broejere og entreprenører.

Multidisciplinær rådgivning

Brorådgivningen har over de sidste årtier for mange broers vedkommende udviklet sig til at være overordentligt multidisciplinær, hvor Rambølls bredde er en stor styrke.

Ud over de klassiske discipliner er det således vigtigt at nævne en række andre af Rambølls relaterede og integrerede rådgivningsydelser som f.eks.:

 • Myndighedsbehandling
 • Miljøvurderinger 
 • Geotekniske undersøgelser 
 • Fundering af broer 
 • Hydrauliske analyser 
 • Trafikstudier 
 • Transportøkonomiske studier 
 • Risikostudier 
 • Integration med pladser og veje
 • Baneteknik
 • Design af hydraulik og mekanik
 • Byggeledelse og bygherrerådgivning

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918