Bane

Rambøll har omfattende teknisk ekspertise og specialistviden og yder professionel rådgivning inden for alle typer banesystemer, herunder fjern- og regionalbaner, højhastighedsbaner, S-baner og bybanesystemer, metro og letbaner. Vores ekspertise omfatter bl.a. baneanlæg, kørestrøm, sikringsteknik og rullende materiel, signalsystemer, jernbanesikkerhed, kapacitetsanalyser, trafikstyring og tele.

Kontakt

Tonni Christiansen

Tonni Christiansen

Direktør, Bane
T: +45 5161 6430
Peter Aarkrog

Peter Aarkrog

Direktør, Rådgivning

Rambølls rådgivning omfatter en meget bred pallette af ydelser inden for jernbaner. Vi dækker samtlige projektfaser fra idéfase over analyser og planlægning til gennemførelse og opfølgning. Vi påtager os også den samlede projektledelse eller assistance til vore kunder.

Tværfaglige helhedsløsninger

Rambøll kan som multidisciplinær rådgivergruppe påtage sig store og komplekse opgaver, hvor der er behov for at kombinere en stærk jernbanefaglig kompetence med andre af vore kompetencer som f.eks. miljø- og klimaforhold, økonomi, IT, management og tekniske specialistområder fra alle dele af Rambøll Gruppen. Rambøll har desuden et udstrakt netværk af samarbejdspartnere.

Vi trækker på vores viden om både lokale, nationale og internationale forhold. Vi er derfor i stand til at levere internationalt konkurrencedygtige og integrerede helhedsløsninger tilpasset både lokale forhold og internationale krav.

Vi er rådgivere på flere markante projekter på baneområdet, som du kan læse mere om nedenfor.

Læs mere

Mobilising Public Transport

Find ud mere om Rambølls ydelser inden for jernbaner og kollektiv trafik i denne engelske PDF (1,73 MB).

Projekter

Refleksioner i togvinduer

Cityringen

Cityringen er Københavns nye førerløse metro baseret på principperne fra den eksisterende metro i København og skal efter planen indvies i 2018

Signalprogrammet

Introduktionen af et fælleseuropæisk signalsystem (ERTMS) gennem Europa sigter mod at styrke forbindelsen mellem de europæiske byer og hovedstæder og skabe problemfri rejseaktivitet inden for EU. Danmark bliver det første europæiske land, der opgraderer hele sit signalsystem til ERTMS. Rambøll leder det internationale konsortium, der står bag signalprogrammet, som forventes at færdigøres i 2021.

Skinner

Hastighedsopgradering af Aarhus-Hobro

Rambøll forestår den spændende opgave at undersøge banestrækningen mellem Aarhus – Hobro, som skal hastighedsopgraderes op til 200 km/t. Opgaven er en del af Timemodellen med en vision om én times rejsetid på strækningen Aarhus-Aalborg.

Copenhagen Light Rail on Ring 3 near Gladsaxe

Letbane giver Storkøbenhavn markant løft

Når den planlagte letbane mellem Lundtofte og Ishøj står klar i 2023, vil det ikke bare give pendlerne bedre kort på hånden. Letbanen bliver også en stærk katalysator for byudvikling i de storkøbenhavnske kommuner, den passerer igennem.

I forbindelse med Femern Bælt projektet skal de danske landanlæg opgraderes. Foto: Banedanmark Transport

Ringsted-Femern: opgradering af central jernbanestrækning

Som en del af det større Femern Bælt-tunnelprojekt vil den 110 kilometer lange jernbanestrækning fra Ringsted til Femern-forbindelsen i Rødby gennemgå en omfattende hastighedsopgradering til 200 km/t og en udbygning fra et til to spor mellem Vordingborg og Rødby. Stationer vil blive ombygget og en ny station i Holeby bliver etableret. Alt sammen for at sikre en effektiv og hurtig gods- og persontransport til Tyskland.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918