dcsimg Transport - Rambøll i Danmark
    
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport

Urbanisering, globalisering og klimaændringer repræsenterer tre af nutidens største globale udfordringer – og de har alle en dybtgående indvirkning på transportområdet. Behovet for at skabe tættere og mere velfungerende miljøer i eksisterende byområder kræver tekniske løsninger, der er bæredygtige, innovative og omkostningseffektive.
 
Øresundsbron
 

Aktivering af bæredygtig mobilitet

Mobilitet er en forudsætning for enhver byudvikling. Personer, varer og information skal krydse grænser hver dag, og den globaliserede verden er afhængig af et effektivt og sammenhængende transportsystem.
Hos Rambøll er vi i stand til at give vores kunder en unik kombination af vidtrækkende ydelser, en holistisk fremgangsmåde og global viden og erfaring kombineret med en lokal tilstedeværelse. Vores spydspidstjenester inden for transport inkluderer luftfart, broer, havne, jernbaner, tunneller, asset management, trafikplanlægning og geoteknik.

Altomfattende transportløsninger

Design, konstruktion og vedligeholdelse af transportprojekter kræver en helhedsorienteret planlægning samt en effektiv udførelse for at sikre mindst mulig forstyrrelse af liv og fællesskab i området.
Vi tilbyder alle ydelser, som kræves for projektudvikling, design, færdiggørelse og vedligeholdelse på transportområdet; fra ledelsesrådgivning og forskning, forundersøgelser, vurderinger, projektering og byggeledelse til forvaltning af aktiver, og vi anvender vores stærke miljøekspertise i alle ydelserne.

Fakta:

- Vi har mere end 2600 specialister, der arbejder inden for transport over hele verden
- Vi har en førende position på vores hjemmemarkeder, det vil sige de nordiske lande (Danmark, Sverige, Norge og Finland)
- Vores spydspidsydelser omfatter luftfart, broer, havne, jernbaner, tunneller, veje, asset management, trafikplanlægning og geoteknik
- Vores største kunder er nationale transportforvaltninger, private entreprenører og kommuner

Arrangementer

Dato
Arrangement
Sted
Mere information
5. december 2017
International Risk Management Conference 2017
København
International konference om risikostyring i større investeringsprojekter. Rambøll er blandt arrangørerne og sponsorerne, og afdelingsleder Jesper Pedersen vil introducere dagens talere. Vi har en stand om RamRisk, vores professionelle risk management værktøj. Læs mere på konferencens hjemmeside her

Kontakt

Søren Brøndum
Søren Brøndum
Executive Director, Transport & Executive Director, Buildings (acting)
T+45 5161 6253
Estb@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
Jens Egdal
Jens Egdal
Direktør, Transport, Vest & Direktør for Byudvikling
T+45 5161 3644
Ejee@ramboll.dk
Asger Knudsen
Asger Knudsen
Direktør, Transport, Øst
T+45 5161 6134
Eakn@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
Jens Chr. Helbech Hede
Jens Chr. Helbech Hede
Direktør, Transport, Internationale Projekter
T+45 5161 2593
Ejhh@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
Tonni Christiansen
Tonni Christiansen
Direktør, Bane
T+45 5161 6430
Etoc@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk