Miljøvurdering af planer og programmer

Kontakt

Albert Ernest Coutant

Projektleder
T: +45 5161 7699
Maja Schlenzig Knudsen

Maja Schlenzig Knudsen

Cand.scient.
T: +45 5161 8570

Miljøvurdering af planer og programmer er et værktøj, der kan anvendes i forbindelse med planlægning på lokalt, kommunalt, nationalt og internationalt plan.

Sikring af en bæredygtig udvikling

Miljøvurdering af planer og programmer har til formål at sikre en bæredygtig udvikling, ved at indarbejde miljøhensyn i planlægningen, således at man kan tage højde for eventuelle miljømæssige påvirkninger på et tidligt stadie.

Processen i at udarbejde miljøvurderinger af planer og programmer forløber sideløbende med den øvrige planlægning i en iterativ proces, således at planen løbende revideres og forbedres og miljøhensyn integreres.

Bredt miljøbegreb og klimahensyn 

Miljøvurderingen dækker både planer for specifikke områder på lokalt niveau såvel som planer og programmer på et overordnet strukturelt plan. Til grund for vurderingen ligger et bredt miljøbegreb, hvor bl.a. sociale, kulturhistoriske, landskabelige, trafikale og naturmæssige forhold samt klimahensyn indgår. Som eksempel på klimahensyn, er det relevant i forbindelse med planer på trafikområdet at tage højde for planens konsekvenser for klimaet i form af CO2-udledning, samt klimaets påvirkning af trafik og infrastruktur i form af eksempelvis øgede vandmængder på vejene.

I praksis er det afgørende at følgende punkter er opfyldt:

  • Planen skal være koordineret i forhold til øvrig gældende planlægning, og hvor det er relevant også i forhold til VVM
  • Miljøvurderingen skal bygge på overvejelser vedrørende bæredygtighed i forhold til miljømæssige og sociale hensyn
  • Miljøvurderingen skal indeholde et overvågningsprogram, for at sikre en langsigtet bæredygtig udvikling

Bred faglig baggrund sikrer optimal rådgivning

Rambøll har mange års erfaring i opgaver inden for natur- og miljøområdet, både mht. planlægning, konsekvensvurderinger og naturgenopretning. Desuden har Rambøll god erfaring med at samarbejde med myndigheder samt øvrige rådgivere i opgaveløsningen. Det brede miljøbegreb i miljøvurderingen betyder, at der er behov for en bred faglig baggrund for udarbejdelsen. I den forbindelse har Rambøll brede kompetencer i organisationen og stor erfaring med tværfagligt arbejde.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Rambøll Olie & Gas
35128417