Lean & procesoptimering

Kontakt os

Thomas Kræmer Schmidt

Senior Director
T: +45 5161 7834

Leif Laszlo Haaning

Business Manager
T: +45 5161 7891

I tider med hård konkurrence og konstant fokus på effektivisering er det altafgørende at udnytte ressourcerne på en måde, der giver maksimal værdi. Vi hjælper organisationer med at optimere produktiviteten og lave løbende forbedringer som svar på de skiftende rammevilkår.

Dagens marked er præget af færre ressourcer og højere krav. Og der skal tænkes i nye og kreative baner, hvis disse krav skal opfyldes. Derfor er lean og procesoptimering lige så relevant som for 20 år siden. Vi hjælper kunder med implementering af lean-processer – og derved med at flytte ledelsens fokus fra at optimere separate forretningsgange til at optimere strømmen af processer og ydelser gennem hele værdikæden.

Inden for Lean og procesoptimering centrerer vi vores ydelser omkring:
  • Identificering af kundeværdi og værdiskabende aktiviteter
  • Overordnet procesdesign
  • Identifikation af KPI’er og kvalitetsmålinger
  • Udrulning af lean og støtte til implementering fx coaching af lean managers
  • Opbygning af fundament for løbende forbedringer
  • Vidensoverførsel gennem workshops og on-the-job træning
  • Kortsigtet optimering gennem analyse og kortlægning af potentielle besparelser

Maksimalt produktionsudbytte og højeste kvalitet

Det overordnede mål for lean og procesoptimering er at øge værdien for kunden med færrest mulige ressourcer. Det kan realiseres gennem direkte besparelser eller maksimering af produktionsudbytte og kvalitet. Fx har vi hjulpet organisationer med at nedbringe sagsbehandlingstiden med 50 % og reducere tiden brugt på en bestemt opgave med 33 %.

I særlige tilfælde, er der ikke tid til langsigtet optimering. Så er omkostningsminimering svaret. Vi har fx hjulpet Københavns Kommune med at realisere en besparelse på 120 mio. kr. på baggrund af analyser og kortlægning af omkostninger.

Tværfagligt og globalt team

Vores erfaring stammer fra arbejdet med komplekse organisationer i både den private og offentlige sektor. Som en del af Rambøll Gruppen kan vi trække på den tekniske ekspertise, der er nødvendig for at kunne favne store projekter og leverancer, fx på energi-, miljø- og forsyningsområdet.

Relaterede services

Relaterede projekter

Effektivisering og besparelser i Københavns Kommune

Københavns Kommune har længe skullet forholde sig til årlige besparelseskrav på det administrative område som følge af generelle rammereduktioner af budgetterne. Rambøll Management Consulting fik i den forbindelse til opgave at finde frem til konkrete besparelsesmuligheder på baggrund af en benchmark-analyse af kommunen.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Rambøll Olie & Gas
35128417