Undersøgelse af anlægsprojekter

Når en offshore vindmøllepark er under overvejelse eller opførsel, yder vi bygherren rådgivning og vejledning om relevante tekniske, miljømæssige, tidsmæssige og finansielle spørgsmål. Vi udarbejder komplette budgetter for anlægsprojektets indkomst, i hele dets levetid, samt for investering, drift og vedligeholdelse. Vi udarbejder samtidig en komplet cashflow-analyse for projektets udvikling, der dækker hele den forventede levetid, for at sikre, at projektet er økonomisk bæredygtigt.

Vores analyse inkluderer numerisk modellering og vurdering af metocean data, geofysiske- og geotekniske overvejelser, vindundersøgelser, VVM samt navigationsrisikovurderinger. Samtlige basisdata bliver indsamlet i en designbase for projektet.

Kontakt

For at få mere information om undersøgelse af anlægsprojekter, kontakt venligst:

Santiago Paredes Pinzon

Afdelingsleder, Wind & Towers København
T: +45 7913 7206

Vurdering af metoceandata

Vi indsamler og vurderer bølge- og strømdata til brug i konstruktionens design. Endvidere undersøger vi sammenhængen mellem bølger og vind, hvilket er et vigtigt parameter for at mindske strukturelt stress. De indsamlede bølge- og strømdata bliver desuden brugt i den numeriske modellering af de morfologiske processer såsom erosion.

Du kan læse mere om Metocean design data i denne brochure

Geofysiske undersøgelser

Vi udvælger og udfører geofysiske undersøgelser og undervandsvideooptagelser. Disse undersøgelser danner grobund for arkæologiske undersøgelser, vurdering af virkning på miljøet (VVM)og en analyse af konstruktionens fundament.

Geotekniske undersøgelser

For at skræddersy de geotekniske undersøgelser til hvert enkelt anlæg, udvælger vi undersøgelserne nøje i laboratorier, før de bliver udført in situ. Vi udfører og fortolker disse undersøgelser, som danner udgangspunkt for det strukturelle design af fundamenter, turbiner og kabellægning.

Du kan læse mere om Geoteknologi i vindenergi i denne brochure

Vindstudier/-undersøgelser

Vi vurderer vindressourcen, vindmålingerne og mikro-/makropositioneringen af turbinerne. De indsamlede data bliver brugt i relevant software og projektet bliver opført. Så snart energioutputtet er blevet anslået kan turbinernes layout optimeres, bl.a. med henblik på at imødekomme krav fra de lokale myndigheder.

VVM

Vi fastslår forekomsten af flora og fauna og udarbejder en vurdering af virkning på miljøet (VVM) for vindmølleprojektet. De visuelle og lydmæssige påvirkninger er eksempler på faktorer der vurderes i VVM-undersøgelsen. VVM-undersøgelsen ligger til grund for om de lokale myndigheder godkender projektet.

Du kan læse mere om miljøvurdering her

Navigationsrisikoanalyser

Ved opførelsen af offshore vindmølleparker vurderer vi risikoen for kollisioner med forbipasserende fartøjer, både under selve opførelsen og igennem hele projektets levetid. Risikoanalysen indgår i VVM-undersøgelsen, den finansielle risikovurdering og selve konstruktionens design.

Du kan læse mere om navigationsrisikoanalyser her

More information

Project development

Developing a large offshore wind project is a complex undertaking.

Learn more about project development

Research and development

Ramboll has the knowledge and experience to be a key contributor to advanced research and development activities within energy, structural and offshore engineering.

Learn more about research and development

Structural design

Ramboll is the world leader within offshore foundation designs for wind turbines.

Learn more about structural design

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918