Projektudvikling

Kontakt

Søren Juel Petersen

Søren Juel Petersen

Markedsdirektør, Wind & Towers
T: +45 5161 8760

Projektudvikling

Når der er truffet beslutning om etablering af en vindmøllepark , tilbyder vi bygherrerådgivning gennem hele udviklingsfasen med hensyn til tekniske, miljømæssige, tidsmæssige og finansielle overvejelser. Vi lægger budgetter for anlægsinvesteringen og for samt indtægter og udgifter i forbindelse med drift og vedligehold. Vi laver komplette cash-flow analyser set i relation til udviklingen og den anslåede levetid  med henblik på at kunne undersøge og sikre den optimale økonomi for projektet.

Rambøll har den viden og erfaring, der er nødvendig for at eliminere gætterier og i stedet give svar på systematisk vis. Vi tilbyder en lang række ydelser i udviklingsfasen såsom:

Bygherrerådgivning

Vi tilbyder støtte og vejledning gennem udviklingsprocessen, hvad enten det drejer sig om nogle af problemstillingerne beskrevet nedenfor eller andre relevante teknisk eller økonomiske forhold; logistiske studier, risikoanalyse, udbud- og kontraktstyring.

Feasibility studier

Vi tilbyder fulde tekniske/økonomiske feasibility studier inklusiv alle relevante forhold eller mere simple konstruktionsbudgetter baseret på begrænset information eller antagelser angående beliggenhed og miljømæssige forhold på den pågældende site.  Vi har udviklet værktøjer, som gør det muligt for os at tilbyde en hurtig omkostningsvurdering eller en omfattende analyse skræddersyet til kundens behov.

Energiplanlægning

Vi udarbejder og vurderer national såvel som regional energiplanlægning og indarbejder vindenergi i denne planlægning. Vi undersøger mulighederne for at kombinere vindenergi med andre energikilder i forhold til CO2-udledninger, økonomi, forsyningssikkerhed og infrastrukturen for el.

Handel med og transport af energi

I det nationale strømforsyningsnet foretager vi en fuld økonomisk evaluering af transportmulighederne og omkostningerne ved vindenergi. Vi vurderer og analyserer afsætningsmuligheder og fordele ved vindenergi i forhold til salg på nationale og nærliggende energimarkeder sammenlignet med enhedsproduktionsomkostningen. Dette bruges som grundlag for handelsprisen for den elektricitet, der bliver produceret. Vi vurderer mulighederne inden for bilateralt salg til industrier, som ønsker et ’grønt image’. Endeligt analyserer vi også generelt set udviklingen i elektricitetsforbrug for at kunne se på vindenergi i et større nationalt og regionalt perspektiv.

Projektfinansiering

Vi udfører almindelige finansielle cash-flow analyser baseret på forskellige ejerskabs- og lånemuligheder for vindprojektet. Et komplet overblik over økonomien på et vindprojekt sikres gennem sandsynlighedsmodeller. Dette er yderst vigtigt, da vindprojekter er en kompleks sammensætning af mange tekniske og økonomiske discipliner. Endeligt tilbyder vi også finansiel risikoanalyse, hvor vi indarbejder alle elementerne fra vindprojektet og rådgivning vedrørende projektfinansiering.

Undersøgelse af miljøpåvirkning og evaluering

Offshore vindprojekter vil uundgåeligt påvirke det omkringliggende miljø under byggefasen, i parkens levetid og ved nedtagning. For at opretholde de biologiske forhold for flora, fauna og havbund på  sitet, foretager vi en undersøgelse og kortlægning af disse i området. Bagefter, baseret på skitseprojektet for vindmølleparken, studerer og vurderer vi påvirkningen på miljøet. Hvis det er nødvendigt, og for at reducere påvirkningerne på miljøet, kan layout eller strukturelle løsninger ændres og optimeres. Denne undersøgelse og evaluering af miljøpåvirkning bliver derefter anvendt til opfølgning og overvågning under byggefasen og i parkens levetid, for enten at konfirmere de forventede påvirkninger eller til at sørge for afhjælpning.

Læs mere om miljøevaluering

Mere information

Forskning og udvikling

Rambøll har den nødvendige viden og erfaring som nøglebidragsyder inden for avancerede forsknings- og udviklingsaktiviteter på områderne energi, konstruktion og offshore ingeniørydelser.

Læs mere om forskning og udvikling

Siteundersøgelser

Ud fra faktorer såsom valg af turbine og områdets forhold kan Rambøll udføre alle nødvendige analyser, der kræves for at vælge den fundamenttype, som bedst passer til dit offshore vindmølleparkprojekt.

Læs mere om undersøgelse af anlægsprojekter

Strukturdesign

Rambøll er førende i verden inden for design af fundamenter til havvindmøller.

Læs mere om offshore vindmøllefundamenter

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918