Design af offshore vindmøllefundamenter

Rambøll er verdens førende virksomhed inden for projektering af fundamenter til offshore vindmøller og har udført design for mere end 40 havvindmølleparker. Mere end 65% af verdens havvindmøller står på fundamenter projekteret af Rambøll.

Kontakt

For mere information om Rambøll's erfaring med konstruktioner til offshore vindmølleparker, kontakt venligst:

Søren Juel Petersen

Søren Juel Petersen

Markedsdirektør, Wind & Towers
T: +45 5161 8760

Klaus Andersen

M.Sc., structural eng., Afdelingsleder, Wind & Towers Esbjerg
T: +45 5161 7143

Projekteringsprocessen bliver udført ved hjælp af banebrydende designsoftware udviklet internt af Rambøll. Softwaren har været under udvikling i 30 år, og opdateres og forbedres løbende.

Som en af de eneste udviklere i verden, udfører vi last iteration i samarbejde med vindmøllefabrikanterne, for at sikre os den optimale belastning til de specifikke projekter og forhold.

Rambøll har erfaring med projektering i henhold til Storbritanniens CDM regler og har fået alle projekter certificeret af DNV, GL eller SGS og godkendt af det tyske BSH eller Prüfingenieur institutionen.

Vi dækker alle projektets faser

Vi udfører skitse- eller detailprojektering af alle vindprojektets dele inklusiv tårne, fundamenter og konstruktioner til transformerplatforme. Projekteringen inkluderer in-place analysis, spectral and time-domain dynamic analysis, udmattelsesanalyser og rammeanalyser. Vores kompetencer omfatter også analyse af transport og installation. Vores projektering af primære fundamenter inkluderer:

  • Naturkatastrofeanalyse
  • Erosion og mulige forebyggelsesmetoder
  • Konstruktionens resonans
  • Stressberegninger
  • Kollisionssimulationer
  • Geoteknisk design
  • Finite elementanalyse

Både stål- og betonfundamenter

Vi har erfaring med projektering af alle typer fundamenter til vindmøller og transformerplatforme af både stål og beton. Ved at drage fordel af årtiers erfaring med offshore olie og gas er vores løsninger både lette og omkostningseffektive, alt imens de stadig opfylder alle relevante krav og standarder.

Det perfekte fundament

Vi udfører projektering af fundamenter inden for fire hovedkategorier; fra de populære og omkostningseffektive monopæl- og gravitationsfundamenter til ståljackets og trefodsstrukturer. Vi er i øjeblikket i fuld gang med en detaljeret udvikling af ståljackets til to europæiske projekter. Baseret på grundige analyser af vanddybder, havbundsforhold, turbinespecifikationer (inklusiv gondolvægt og omdrejningshastighed) udvælger vi det optimale fundament.

I vores analyse anvender vi 3D-modeller og avanceret ROSAP-software udviklet af Rambøll. Dette giver os mulighed for både at udvikle konstruktionerne i henhold til myndighedskrav og standarder, og samtidig at optimere konstruktionen, hvilket resulterer i både lettere konstruktioner og færre omkostninger for vores kunder. Gravitationsfundamenter bliver typisk valgt til mere stenede havbundsforhold, hvorimod monopælfundamenter er det oplagte valg for vanddybder op til 35 meter i et mindre ujævnt havbundsterræn. På dybere vand er ståljackets enten hamret ned i havbunden, eller fastgjort med sugekopper, ofte den bedste og mest økonomiske løsning. Som nævnt er det muligt, at specialfremstille ståljackets til forholdene i den individuelle vindmøllepark, hvilket i mange tilfælde reducerer både stålforbrug og samlede omkostninger.

Du kan læse mere om fundamentprojektering i vores brochure.

Vores kunder

Rambøll har projekteret offshore-fundamenter til turbiner fra Repower, Siemens og Vestas, der alle enten er i drift eller under opførelse. Ydermere har vi udført undersøgelser for adskillige andre turbinefabrikanter, der ikke på nuværende tidspunkt tilbyder turbiner til offshore vindmølleparker.

Læs mere

Projektudvikling

At udvikle et større offshore vindprojekt er et komplekst foretagende.

Læs mere om Projektudvikling

Forskning og udvikling

Hos Rambøll har vi den fornødne viden og erfaring til at kunne bidrage til avancerede forsknings- og udviklingsprojekter indenfor energi-, bygnings- og offshore løsninger.

Læs mere om forskning og udvikling

Undersøgelse af anlægsprojekter

Rambøll kan foretage alle de nødvendige analyser, for at hjælpe med at finde det rette fundament til dit anlægsprojekt.

Læs mere om undersøgelse af anlægsprojekter

Soter

For at registrere og dokumentere alle kendte farer, risikomindskningstiltag og anbefalinger har Rambøll udviklet DRA-værktøjet "Soter" beregnet til at udføre Design Risk Assessments.

Læs mere og download Soter programmet

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918