Forskning og udvikling

Hos Rambøll har vi den fornødne viden og erfaring til at kunne bidrage til avancerede forsknings- og udviklingsprojekter indenfor energi-, bygnings- og offshore løsninger.

Vi har været med til at udvikle nogle af verdens mest spektakulære vindenergiprojekter, såsom Bahrain World Trade Center.

Vi har bl.a. bidraget med:

Kontakt

For mere information om Rambøll's forsknings- og udviklingskompetencer, kontakt venligst:

Søren Juel Petersen

Søren Juel Petersen

Markedsdirektør, Wind & Towers
T: +45 5161 8760

Konceptudvikling

Rambøll har assisteret adskillige profiler i vindindustrien med udvikling af vindmøller, vindmølletårne og nye fundamentløsninger.

Forskning

Rambøll har bidraget til adskillige projekter i forbindelse med europæiske, internationale og nationale forsknings- og udviklingsprojekter der omhandler offshore vindenergi.

Igangværende forsknings- og udviklingsprojekter

Rambølls offshore vind-afdeling deltager i øjeblikket i to forsknings- og udviklingsprojekter. Det første, der drejer sig om teknologier til udvikling af flydende platforme til brug på dybt vand, udføres i samarbejde med Aalborg Universitet og det andet, der handler om integreret design af offshore-vindmøllefundamenter, udføres i samarbejde med DTU Vindenergi og Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi.
Begge projekter er erhvervs-ph.d.-programmer med økonomisk støtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation.

Forskningsprojekt om design af offshore vindmøllefundamenter

Ph.d.-projektet "design af offshore vindmøllefundamenter" vil studere en integreret designtilgang, hvor der i fundamentdesignet tages højde for hele strukturens dynamiske egenskaber. 
I øjeblikket findes der meget avancerede værktøjer til design af både onshore- og offshore vindmøllekonstruktioner og meget lovende fremgang blevet opnået i designet af offshore vindmøllefundamenter af monopæl typen på lavt vand. Den stigende brug af dybvandskonstruktioner og mere komplekse strukturer gør det dog nødvendigt at forbedre de nuværende designteknikker.

Passon[1], i samarbejde med det integrerede EU UpWind projekt, melder om lovende resultater i forbindelse med at integrere allerede eksisterende værktøjer. Projektet er et samarbejde med Rambøll [2] og DTU Vindenergi [3] som et erhvervs-ph.d.-program med økonomisk støtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation [4].
Kilder
[1] Passon, P.; Aero-Elastic Design Tool for Bottom-Mounted Offshore Wind Turbines Deliverable D4.3.2 (WP4: Offshore Foundations and Support Structures) 2008
[2] Ramboll Offshore Wind Energy
[3] DTU Wind Energy
[4] Danish Agency for Science, Technology and Innovation

Yderligere information kan fås ved at kontakte projektingeniør Patrik Passon.

Forskningsprojekt om flydende platformsteknologier til brug ved offshore anlæg

Ifølge European Wind Energy Association er en af de sandsynlige fremtidige gennembrud indenfor 2025-målet flydende platform-løsninger til brug i dybhavs-offshore anlæg, dvs. placeringer indenfor 60 km fra kystlinjen, men hvor vanddybden er over 60 m. Som resultat heraf kan vindenergiløsninger bruges i mange flere egne af kloden – det vil være muligt at tilføje mere end 0,5 TW (Terawatt) i europæiske farvande, næsten 1 TW i USA’s farvande og 300 GW i koreanske og japanske farvande.
Til dybhavs-vindenergiudvinding er flydende platforme, f.eks. TLP eller Spar-Buoy løsninger, den mest økonomiske måde at opføre vindmøller på.
I de områder hvor flydende vindmøller er mulige, er det åbenlyst, at designet skal tage højde for ekstreme vejrfænomener, såsom cykloner og orkaner. Det siger sig selv, at bølgerne i ekstreme vejrsituationer ikke længere kan betragtes som lineære bølger. Derfor er det nødvendigt at tage højde for stejlere bølgetoppe og fladere bølgedale, når fordelingen af bølgehøjder skal udregnes i stormfyldte have.
For flydende fundamenter kan påvirkningen af højere ordens bølger på fundamentets struktur bl.a. resultere i resonans – denne type bølger er derfor vigtige at medregne i designet. Projektet fokuserer på anden grads bølger og ikke-lineære effekter. Bølgers forskelligartede frekvenser og bølgesumfrekvens (eller sub- og super harmoniske oversvingninger) medfører, både at bølgetoppende bliver stejlere og bølgedalene fladere, og samtidig påvirker de konstruktionens bevægelse i en af dens tre akser. Denne påvirkning bliver undersøgt i projektet.

Projektet udføres som et samarbejde mellem Rambøll [2] og Aalborg Universitet [3] som et erhvervs-ph.d.-program med økonomisk støtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation [4].
Kilder
[1] Oceans of Opportunity, Harnessing Europe’s largest domestic energy resource, EWEA, September 2009
[2] Ramboll Offshore Wind Energy
[3] Aalborg University
[4] Danish Agency for Science, Technology and Innovation

Mere information

Project development

Developing a large offshore wind project is a complex undertaking.

Learn more about project development

Site investigations

Based on factors such as the choice of turbine and site conditions, Ramboll will carry out all the necessary analyses to select the foundation type best suited for your offshore wind farm project.

Learn more about site investigations

Structural design

Ramboll is the world leader within offshore foundation designs for wind turbines.

Learn more about structural design

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918