Undersøiske rørledninger

Offshore-operatører bevæger sig ud på dybere vand for at få adgang til uudnyttede kulbrintereserver. Det indebærer længere rørledninger på større vanddybde end tidligere – en udvikling der kræver specialiserede ingeniørfærdigheder.

Undersøiske rørledninger

Kontakt

Nils Adamsen

Nils Adamsen

Director, Business Development, Denmark
T: +45 51618986

Vidtspændende portefølje inden for undersøiske rørledninger

Rambøll har mere end tredive års erfaring med offshore infrastruktur. Vores portefølje dækker både transmissionsledninger og infield rørledningssystemer fra koncept over projektering til installation og produktion. For ældre rørledninger tager vi os af alle aspekter relateret til vurdering af strukturel integritet og levetidsforlængelse.

Vi projekterer komplekse HP/HT (High Pressure/High Temperature) flowlines, og vi har specialiseret os i undersøiske tie-back projekter med topografiske udfordringer under HP/HT forhold.

Vores ydelser inden for undersøiske rørledninger omfatter:

Designkompetencer inden for undersøiske rørledninger

Vores dokumenterede kompetencer inden for rørledningsdesign er baseret på en tilbundsgående forståelse af kritiske forhold såsom som strukturelle egenskaber og hydrodynamiske påvirkninger. Vi tilbyder offshore ekspertise i valg af rørledningsrute, geofysisk og geoteknisk opmåling, systemoptimering, analyse af udgravning og nedlægning, stigrørsystemer, flowsikkerhed, undersøiske komponenter og installation.

Rambøll leverer alle ydelser i forbindelse med undersøiske rørledninger. Vores specialiserede subsea færdigheder omfatter know-how inden for:

  • Templates
  • Undersøiske sikkerheds- og isolationsventiler (SSIV’er)
  • Beskyttelsesstrukturer
  • Y og T afgreninger

Revurdering af rørledninger på ældre felter

Rambøll bistår vores kunder med at optimere effektiviteten og med at forlænge produktionen på ældre felter. Vores detaljerede viden indbefatter også offshore platforme og FPSO’er. Det giver os det fornødne overblik og den fornødne erfaring til at håndtere tie-back eller tie-in projekter og definere alle relevante grænseflader mellem rørledning, undersøiske komponenter, platform eller FPSO.

Forbindelse til onshore infrastruktur

Med vores tværfaglige profil kan Rambøll også tilbyde assistance når den undersøiske rørledning skal forbindes med traditionel onshore infrastruktur. Vi har ekspertise inden for f.eks. havne & marineanlæg, veje og byggeri.

Læs mere

Design af undersøiske rørledninger


"Designing subsea pipelines" (Issuu web reader)

Projekter

Polarled: Marin gasledning krydser Polarcirklen

Projektet udføres for Statoil og involverer rørledningsinstallation i en dybde på helt ned til 1265 meter, hvilket sætter verdensrekord for dybvandsinstallation af en 36"-rørledning. Rørledningen vil blive ført gennem et meget ujævnt havbundsterræn, hvor grundstødende isbjerge har lavet skurremærker, som har dannet kløfter, der medfører at rørledningen vil spænde over kløfterne og derved danne utallige lange frie spænd på op til 200 meters længde langs det meste af ruten. Rørledningen vil blive installeret tom på den ujævne havbund og vil derefter først blive vandfyldt og sluttelig gasfyldt.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918