Gas & LNG

Gas udgør en væsentlig del af det energi-mix, som holder det moderne samfund kørende. Gasmarkedet er underlagt økonomiske, offentlige og politiske påvirkninger. Energiselskaber er tvunget til at tage markedsudsving, prisvolatilitet, lovgivning og det politiske klima i betragtning for at finde profitable og levedygtige løsninger.

Gas & LNG

Kontakt

Per Jørgensen

Senior Director, Strategy & Business Development, Danmark
T: +45 5161 8776

Fyrre års erfaring med olie og gas

Rambøll har leveret rådgivning til olie- og gasindustrien i flere årtier. Vores avancerede tekniske know-how og omfattende erfaring strækker sig fra onshore og offshore gasproduktion til infrastrukturprojekter.

Vi udvikler lagerfaciliteter til naturgas samt onshore transmissionssystemer herunder terminaler, rørledninger og MR-stationer.

Vores rådgivningsydelser inden for gas og LNG omfatter:

Et grundlag for at træffe investeringsbeslutning

Ud over at levere ingeniørmæssige ydelser foretager Rambøll også omfattende markedsanalyser og gennemførlighedsanalyser for gassektoren. Disse danner beslutningsgrundlag for vores kunder i forbindelse med langsigtede, strategiske gasprojekter.

Vi følger udviklingen inden for gasmarkedet nøje og tager aktivt nye tendenser til os, hvilket vi har demonstreret ved vores specialisering i tidlig-fase studier til LNG projekter og vores fokus på ukonventionelle energikilder.

Vi servicerer hele LNG værdikæden

Rambøll har omfattende erfaring inden for LNG projekter, som indbefatter:

  • Site selection studies
  • Separations- og forbehandlingsanlæg
  • LNG fortætning, transport, lagring og forgasning
  • LNG havneanlæg
  • Byggeledelse/tilsyn og idriftsættelse

Ukonventionelle energikilder – skiferolie og gas

Rambøll har omfattende erfaring med skiferolie og gas. På Eagle Ford Shale, som er et af verdens største olie- og gasfelter, har vi lavet både konceptuelle studier og projektering af pilotanlæg, centrale produktionsanlæg og centrale behandlingsanlæg.
Baseret på vores kompetencer inden for byggeri og transport er vi også i stand til at håndtere demografiske og infrastrukturelle udfordringer i forbindelse med udvindingen af skifergas.

Læs mere

Læs brochure om finansiel og økonomisk rådgivning


Economic and financial consultancy for energy projects (Issuu web reader)

Læs brochure om LNG-løsninger


LNG solutions (Issuu web reader)

Gas & LNG

Læs mere om strategisk og teknisk rådgivning til energispørgsmål i vores brochure (engelsk e-publikation, åbner i nyt vindue)

Projekter

The Gassco Emden Project - Extensive revamp of vital onshore gas receiving terminal

After more than 30 years of operation, the Norsea Gas Terminal in Emden, Germany, needed to be refurbished to maintain safe and reliable gas transportation. The major scope of work included new receiving-, gas heating-, utilities- and process facilities. Ramboll carried out the FEED study proposing the technical solution.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918