Fjernvarme

I byområder beliggende i kolde klimaer kan fjernvarmeløsninger være nøglen til en omkostningseffektiv brug af miljøvenlige, CO2-neutrale varmekilder.

Som en af verdens førende fjernvarmerådgivere har Rambøll mere end 40 års erfaring fra projekter i mere end 25 lande. Vores ydelser omfatter alle stadier i projektforløbet, herunder planlægning, projektering, drift, vedligeholdelse og ledelse, og inkluderer tekniske, organisatoriske, juridiske og økonomiske forhold. I de seneste år er vi desuden gået aktivt ind i flere fjernkølingsprojekter.

Avedøre kraftværk

Kontakt

Søren Ørsted

Afdelingsleder
T: +45 51616478
Pernille M. Overbye

Pernille M. Overbye

Afdelingsleder
T: +45 5161 8460
Anders Møller

Anders Møller

Afdelingsleder
T: +45 5161 7535

I takt med at byer stræber efter at blive CO2-neutrale, er fjernvarme og fjernkøling vigtigere end nogensinde. Det internationale marked for disse ydelser er voksende, ikke mindst pga. en øget fokus på klimaændringer.

Fjernopvarmning af vand

Et lavtemperatur fjernvarmesystem der kan dække hele byer er hjørnestenen i en CO2-neutral by. Løsningen er omkostningseffektiv og bruger effektive, CO2-neutrale varmekilder, der ellers ville være gået til spilde.

Varmekilderne stammer fra kraftvarmeværker med varmeakkumulatorer, affaldsforbrændingsanlæg, geotermiske anlæg, biomasseanlæg, storskala varmepumper og solvarmeanlæg.

Selv i små lokalområder kan fjernvarme med varmelagre være nøglen til den mest intelligente, omkostningseffektive og CO2-neutrale varme for både nye- og eksisterende bygninger.

Fjernvarme af damp og overophedet vand

Et særligt system for fjernvarme baseret på overophedet vand eller damp bruges primært i industrien, men også i visse byer og hospitaler. Rambøll har omfattende erfaring med disse løsninger, herunder projektering af rørsystemer, der har en levetid på over 50 år. Vi har samtidig erfaring med at omdanne disse løsninger til mere effektive, lavtemperatur løsninger.

Kraftvarmeproduktion

Hos Rambøll kombinerer vi vores omfattende erfaring med energiproduktion baseret på forskellige brændselstyper med vores erfaring med fjernvarmetransmissionssystemer og lavtemperatur fjernvarmeløsninger. Dette tillader os at maksimere den miljømæssige, socioøkonomiske gevinst for både forbrugere og investorer.

Vi tilbyder vores klienter alle nødvendige ydelser for at etablere optimerede kraftvarmeværker, varmeakkumulatorer og fjernvarmeløsninger – fra planlægning, projektering og indkøb til implementering.

Vores erfaring spænder over en bred vifte af kraftvarmeværker, herunder affaldsforbrændingsanlæg, biogas- og biomasseanlæg.

Fjernkøling

Decentraliserede elektriske køleanlæg kan ofte erstattes af billigere løsninger, der benytter sig af koldt havvand, grundvand eller CO2-neutral termisk energi. Vores erfaring med fjernkøling inkluderer centrale kølelagre til koldt vand, fjernvarmeabsorptionspumper og decentraliserede køleanlæg baseret på solenergi.

Læs mere om vores fjernkølingsydelser her.

Varme i bygninger

Succesen af et fjernvarmesystem der dækker en hel by, afhænger af integrationen med lavtemperatur varmeløsninger i bygninger. Vi tilbyder vores kunder vores ekspertise i designet og driften af alle dele af løsningen, deriblandt bygningsinstallationer.

Læs mere om vores bæredygtige løsninger for bygninger

Publikationer

Hydrauliske beregninger

Hydrauliske og termiske analyser af fjernvarmenet er en af Rambølls kernekompetencer.

Læs vores brochure om hydrauliske beregninger

Optimering med GIS

GIS er det naturlige værktøj til at sikre kontinuitet i data fra projektforslag til drift.

Læs vores brochure om optimering med GIS

Drift og vedligehold af fjernvarmeanlæg

En effektiv drifts- og vedligeholdelsesindsats sikrer en høj forsyningssikkerhed inden for de økonomiske rammer.

Læs vores brochure om drift og vedligehold af fjernvarmeanlæg

Varmepumper

Giv Kraftvarmeværket nyt liv, når grundbeløbet bortfalder i 2018.

Læs vores brochure om varmepumper

Renovering af blokvarmesystemer

Samarbejde med boligselskaberne om bedre afkøling og energisparepoint.

Læs vores brochure om renovering af blokvarmesystemer

Gaskonvertering - fra naturgas til fjernvarme

Konvertering fra naturgas til fjernvarme er med til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler.

Læs hvordan vi griber det an i vores brochure "Fra naturgas til fjernvarme"

Optimeret drift af fjernvarmeanlæg

I mange år efter etableringen af et fjernvarmenet er der behov for løbende optimering af nettet til glæde for forbrugeren og fjernvarmeværkets optimale driftsøkonomi.

Læs om Rambølls tilgang til driftsoptimering

Tidlig planlægning af forebyggende vedligehold

Fokus på vedligehold tidligt i projekteringsfasen sparer tid og penge, samt sikrer forventet oppetid og effektivitet.

Læs om Rambølls tilgang til forebyggende vedligehold

Projekter

Fjernvarme i København - Spidslastcentral i Kbh. Lufthavn

Fjernvarmesystemet i Hovedstadsregionen

Det sammenhængende fjernvarmetransmissionssystem i Hovedstadsregionen, som omfatter CTR, VEKS og Vestforbrændings forsyningsområder, udgør et af de største integrerede fjernvarmesystemer i verden.

Varmeplanlægning og fjernvarmeudbygning for Vestforbrænding

Rambøll har udarbejdet Vestforbrændings Varmeplan 2010, som viser, at en udvidelse af fjernvarmen med mere end 300.000 MWh er meget profitabel og reducerer CO2 emissionen markant. Vestforbrænding er et af de største affaldsbehandlingsselskaber i Nordeuropa. Selskabet ejer både et affaldskraftvarmeværk og et fjernvarmenet, som er tilsluttet det storkøbenhavnske fjernvarmesystem.

Oversigt over konvertering af naturgaskunder til fjernvarme i Horsens

Fjernvarme Horsens - konvertering af naturgaskunder til fjernvarme

Fjernvarme Horsens leverede i 2016 fjernvarme til ca. halvdelen af Horsens by og producerede hovedparten af varmen på det affalds- og naturgas-fyrede kraftvarmeværk. 

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918