Fjernkøling

Efterspørgslen efter fjernkøling og energirigtige løsninger vokser, og fjernkøling er derfor ved at blive en fast bestanddel af byudvikling. Fjernkølingssystemer tilfører bygninger afkøling, som er energirigtig, lønsom og miljøvenlig.

Baygate Towers, Dubai

Kontakt

Anders Dyrelund

Anders Dyrelund

Markedschef
John Flørning

John Flørning

Projektleder

Hvad er fjernkøling?

Den første af tre korte film om fjernkøling handler om, hvad fjernkøling er, og hvordan fjernkøling kan være med til at sikre en CO2-neutral og bæredygtig energi-udvikling. Henrik fra Carlsberg Byen fortæller om nogle af grundene til, at Carlsberg Byen har valgt at investere i fjernkøling, og hvad det betyder for forbrugerne i bydelen – og for miljøet.

 

Fordele ved fjernkøling

Synergi, samtidighed og stordriftsfordele – det er kun nogle af de fordele, som der er ved fjernkøling i dag. I filmen præsenteres vi for konklusionerne fra en netop offentliggjort analyse, som Rambøll har udarbejdet for Energistyrelsen og ser nærmere på de argumenter, der taler for og imod fjernkøling.

 

Kom i gang med fjernkøling

På europæisk plan forventer man, at behovet for køling stiger med 50 % inden for de næste 10 år, og også i Danmark vil behovet for køling stige voldsomt de kommende år. Vi lærer om de danske erfaringer, der er gjort i bl.a. Høje Taastrup og ser nærmere på fjernkølings enorme potentiale.

 

Fjernkøling er et grønt og økonomisk alternativ til konventionelle elektriske køleanlæg. Fjernkølingsværket kan levere afkølet vand til både komfort- og proceskøling – hånd i hånd med fjernvarme. Centralisering af produktionen af køling har mange fordele, som fx lavere vedligeholdelsesomkostninger, frigjort plads til køleinstallationer, stordriftsfordele og en reducering af den totale installerede kølekapacitet.

Produktion af fjernkøling

Produktionen af fjernkøling kan baseres på den bedst mulige kombination af el, overskudsvarme og  tilgængelige omgivende kølekilder, såsom koldt vand eller kold luft. Ofte kombineres køleproduktionen med store kølelagerfaciliteter, og produktionen optimeres i forhold til både udbud og efterspørgsel, idet der tages hensyn til de svingende elpriser.

Ydelser inden for fjernkøling

Rambøll har 40 års erfaring med fjernvarme og køling, og er involveret i fjernkølingsprojekter over hele verden. Valget af den bedste fjernkølingsløsning kommer i høj grad an på omgivelserne. Rambølls tidligere og nuværende projekter omfatter mange forskellige køleløsninger – lige fra snebaseret køling til grundvandskøling  og køling baseret på solvarme.

Rambøll yder rådgivning og støtte i alle faser af fjernkølingsprojektet:

  • Identifikation af potentiale: De mest optimale områder for fjernkøling kortlægges
  • Studie af udnyttelsesmuligheder: Lønsomheden beregnes og de tekniske gennemførelsesmuligheder for netværket undersøges
  • Løsningskoncept: Den bedst mulige køleløsning udvikles
  • Detaljering af design: Den endelige løsning detaljeres og forberedes  til konstruktion
  • Opfølgning: Finjustering af systemet og udvidelse af kundegrundlaget 

Kortlægning af lønsomme fjernkølingsområder

For at kunne identificere det bedste område til placering af et nyt fjernkølingsværk inden for et givet område, har Rambøll udviklet et automatiseret kortlægningsværktøj ved navn DCmapper. Værktøjet benytter estimerede kølebehov og den geografiske placering af hver bygning i et område til at fastslå den økonomiske forskel mellem traditionel afkøling og et fjernkølingsnetværk.

360° rådgivning

Rambøll tilbyder 360 graders rådgivning inden for alle områder relateret til fjernkøling. Da vi arbejder tæt sammen med vores afdelinger for fjernvarme, affaldsforbrænding, kraftvarme, vedvarende energi og byggeriinstallationer, er vi i stand til at tilbyde optimale løsninger, der effektivt udnytter  både varme- og kølekilder.

Mere information

Fjernkøling – få overblik over dine fremtidige kunder

Automatisk kortlægning af profitable fjernkølingsområder - læs mere (pdf)

Projekter

Fjernkøling sikrer danskere lave varmepriser

Det danske fjernvarmeselskab HTF er i færd med at etablere fjernkøling i Høje Taastrup. Systemet, der primært drives af varmepumper, skal sikre varmeforsyningen såvel som lave varmepriser, samtidig med at det leverer energieffektiv, prisbillig og miljørigtig fjernkøling.

Detaljer fra et fjernvarmekontrolrum

Fjernvarme- og fjernkølingsnetværk i Alkimos, Perth, Australien

Nær storbyen Perth i det vestlige Australien er en helt ny forstad ved navn Alkimos ved at blive planlagt. Området skal huse ca. 50.000 personer over de næste 20-30 år, og entreprenørens mål er at bygge et lokalsamfund som er CO2-neutralt.

Forundersøgelse af fjernkøling med udnyttelse af overskudsvarme

Vores energinetværk er under forandring. I takt med at der udvikles et mere fluktuerende elsystem, vinder varmepumper med termisk lagring indpas. Varmepumper er på mange måder en optimal løsning, da de både kan producere varme og køling. I dag er varmepumper oftest installeret i enkeltstående bygninger som et alternativ til fjernvarme, men i takt med at brugen af enkeltstående varmepumper er stigende frem for fjernvarme, går samfundet glip af både miljømæssige- og økonomiske fordele. Så hvordan kan et forsyningsselskab drage nytte af varmepumper?

Fjernkølingsprojektet i Mekka i Saudi-Arabien bliver et af verdens største fjernkølingsprojekter og sikrer Rambøll en plads i toppen af den globale fjernkølingsindustri

Et af verdens største fjernkølingsprojekter på vej

Rambøll har netop vundet, hvad der bliver et af verdens største fjernkølingsprojekter. Det skal ligge i Makkah (Mekka) og skal blandt gøre rejsen mere komfortabel for de mange pilgrimme under den muslimske pilgrimsfærd Hajj.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918