El-transmission

Overgangen til en energisektor baseret på vedvarende energikilder kræver intelligente løsninger for at sikre en effektiv og pålidelig transport af energi fra produktion til forbruger. En tværfaglig tilgang er derfor vigtig.

Kontakt

John Ammentorp

John Ammentorp

Afdelingsleder
T: +45 5161 6380

Den grundlæggende forandring i vores energisystem, fra energiproduktion baseret på fossile brændstoffer til vedvarende energi, er stadig i sin spæde start. Men et stigende antal store projekter inden for vedvarende energi er nu sat i gang for at kunne leve op til målsætningen om at kunne levere ren energi til millioner af husstande.

Denne ændring i sammensætningen af producerende enheder i retning af en mere decentraliseret og varierende elproduktion kræver et nyt syn på infrastrukturen i el-transmission, som nødvendiggør, at kapaciteten mellem regionerne forøges. Denne udvikling vil blive baseret på både højspænding AC- og DC-teknologi med en forøgelse i offshore netforbindelser.

Rambølls tilgang

Hos Rambøll anerkender vi, at udviklingen af energisektoren kræver en holistisk tilgang for at sikre langsigtede løsninger, også for de kommende generationer. Vi fokuserer på at levere løsninger, der kan medvirke til at opretholde forsyningssikkerheden i hele anlæggets levetid.

For Rambøll er de tekniske løsninger kun en del af leverancen. Det er klart, at ethvert projekt på det globale marked er kendetegnet ved stigende projektkompleksitet, efterspørgsel efter fleksible løsninger, større fokus på inddragelse af interessenter og en reduktion af omkostninger (CAPEX & OPEX). 

Rambølls rådgivningsekspertise

Rambøll tilbyder ingeniørrådgivning lige fra design af højspændingsudstyr og stationskontrol til design af offshore-platforme og onshore-stationer, herunder anlægsarbejder.

Desuden tilbyder Rambøll konsulentydelser inden for tilrettelæggelse og design af højspændingsluftledninger. Vi leverer løsninger fra mastedesign til geotekniske og topografiske forundersøgelser.

Vores kompetencer indenfor højspændingskabler dækker alt fra ruteplanlægning, landmåling og projektering til grænsefladehåndtering. Vi har erfaring med at arbejde både offshore og onshore. Vi arbejder i byområder, fjerntliggende områder samt med offshore-transmissionskabler eller vindmølleparkers array-kabler.

Rådgivningsydelser

Rambølls ydelser inden for el-transmission fokuserer på fire områder, som alle supplerer hinanden:

 • Offshore transformerstationer
 • Onshore transformerstationer
 • Luftledninger
 • Højspændingskabler

For hver enkelt af disse segmenter har Rambøll kompetencerne til at levere konsulentydelser, som dækker alle ingeniørmæssige aspekter. Som en foretrukken udbyder, er Rambøll vant til at arbejde som bygherrerådgiver på EPC-niveau. Vores ydelser omfatter:

 • Tekniske, miljømæssige og økonomiske analyser og anbefalinger, der kan danne grundlag for en investeringsbeslutning
 • Projektledelse
 • Skitseprojektering og layout
 • Evaluering af levetidsforlængelse
 • Forvaltning af udbud og indkøbsprocessen
 • Kontraktstyring
 • Tilsyn under opførelse og idriftsættelse
 • Rådgivningstjenester inden for drift og vedligehold
 • Projektopfølgning efter levering af anlægget

Vores dygtige team inden for el-transmission leverer rådgivningsydelser, som dækker hele projektforløbet fra de indledende skitser til efter udførelsen af byggeriet både i forhold til modernisering og nye projekter.

 

Publikationer

Relaterede projekter

Structural design of towers for overhead transmission line Kassø-Tjele

A new overhead transmission line is needed in order to secure the quality of supply in Denmark. Denmark puts a great effort into reducing CO2 emissions by expanding the production capacity based on renewable energy. Consequently, a more flexible electricity grid is needed to be able to transport the power from the offshore wind parks to the consumers as well as increasing the transmission capacity between international markets.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918