dcsimg Affaldsforbrænding - Rambøll i Danmark
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affaldsforbrænding

Affaldsforbrænding er en grundpille i ethvert effektivt affaldshåndteringssystem og samtidig en måde at sikre energiforsyningen i fremtiden. For ud af affaldet kommer der klimavenlig energi til gavn for mennesker og miljø.

 
KARA NOVEREN WtE Facility
 
 

Et affaldsforbrændingsanlæg kan generere flere forskellige former for energi: strøm, fjernvarme, damp til industrielle gøremål, afsaltet havvand eller fjernkøling. På denne måde bliver affald, som ikke kan genanvendes på en økonomisk eller miljømæssig fordelagtig måde, en værdifuld lokal energikilde. På de fleste parametre udkonkurrerer affaldsforbrændingsanlæg alternative former for affaldshåndtering både med henblik på CO2-udledning og andre former for påvirkning af miljøet.   

Rådgivning i verdensklasse

Affaldsforbrændingsanlæg på Isle of Man

Rambøll er internationalt anerkendt som verdens førende affaldsforbrændingsrådgiver. Vi kan tilbyde vores kunder gennemtænkt rådgivning i alle projektets faser - fra idé til virkelighed - baseret på omfattende erfaring fra affaldsforbrændingsprojekter over hele verden.

I årenes løb har vi været ansvarlige for at planlægge, projektere, udbyde, føre tilsyn med og idriftsætte mere end 70 ovnlinjer og opgraderinger af eksisterende affaldsforbrændingsanlæg i 35 lande rundt om i verden.

Asset management

Vi er for tiden involveret i 35 affaldsforbrændingsprojekter i forskellige faser og følger driften af et stort antal af de anlæg, vi har været med til at etablere.

Unikke kompetencer inden for affaldsforbrænding

Det er vores store viden og erfaring inden for planlægning, indkøb og ledelse af affaldsforbrændingsprojekter i kombination med vores tekniske viden om maskinel og el/SRO, der er vores helt unikke kompetence.

Waste crane

Vi har 60 projektledere og eksperter inden for affaldsforbrænding, der udelukkende beskæftiger sig med affaldsforbrændingsprocesser, -teknologier, -leverandører og drift af anlæg. Derudover har vi naturligvis i andre dele af organisationen eksperter inden for de øvrige discipliner, der er involveret, når man planlægger og opfører et nyt anlæg eller en ny ovnlinje eller bygger om på et eksisterende anlæg. Således arbejder yderligere ca. 100 mand på vores affaldsforbrændingsprojekter med bygningssiden, affalds- og energiplanlægning, miljø og myndighedsbehandling og fjernvarme, der er endnu en af Rambølls særlige kompetencer.

Kombinationen af erfaring og ekspertise betyder, at vi kan tilbyde vores kunder 100% effektivitet hele vejen fra projektets første dag.

Rambøll tilbyder altid helt uafhængig rådgivning. Det er vores politik ikke at arbejde for leverandører til affaldsforbrændingsanlæg.

 

Publikationer

Læs mere her
Forsiden af brochuren Using waste as a resource
Using waste as a resource
Waste as a resource (PDF, 1,57 MB) 

Waste as a resource (Online Publication)

Affaldsforbrændingsreferencer
Referencer

 

Referencer

 

Affaldsforbrændings katalog
Affaldsforbrænding i Danmark

Affaldsforbrænding i Danmark
100-års affaldsforbrænding i Danmark
100 år med affaldsforbrænding i Danmark

100 år med affaldsforbrænding i Danmark

Videoer

Se videoen om affaldsforbrændingsanlægget i Uddevalla
Affaldsforbrændingsanlæg i Uddevalla, Sverige

Rambøll var rådgiver på projektet om etableringen af et affaldsforbrændingsanlægg i Uddevalla i Sverige, som blev indviet i januar 2009. Videoen er venligst udlånt af Uddevalla Energi AB. Se videoen her (på svensk)


Kontakt

Rambølls globale Affaldsforbrændingsdivision er repræsenteret i Danmark, Storbritannien, Schweiz og Sverige.
Nils Christian Holm
Nils Christian Holm
Direktør, Affaldsforbrænding
T+45 5161 8648
Ench@ramboll.com
Bettina Kamuk
Bettina Kamuk
Markedsdirektør
T+45 5161 8626
Ebkc@ramboll.com
Ole Poulsen
Ole Poulsen
Afdelingsleder
T+45 5161 8438
Eop@ramboll.com
Inger Anette Søndergaard
Inger Anette Søndergaard
Afdelingsleder
M5161 8683
Eias@ramboll.dk