Sundhed & pleje

Kontakt

Morten Sparvath Thomassen

Morten Sparvath Thomassen

Arkitekt MAA, Aarhus, Afdelingsleder, Arkitektur & Integreret Design, Aarhus
T: +45 5161 2473

Per Zwinge

Senior manager, København
T: +45 5161 4529

Rambølls arkitektteam har været med til at udvikle en lang række projekter inden for sundheds- og plejesektoren. Når vi udvikler projekter, lægger vi vægt på, at arkitekturen bidrager til øget livskvalitet for brugere, patienter og beboere. Vi har udviklet mange forskellige projekter med mange forskellige brugergrupper: Fra fysisk og psykisk handicappede til ældre borgere med aldersrelaterede vanskeligheder som demens, nedsat førlighed og øget plejebehov. I 2013 blev vi eksempelvis præmieret for Fremtidens plejehjem for projektet Rise Plejehjem i Rødekro.

Læs mere om Rise Plejehjem her

Vi arbejder både med at udvikle gode arkitektoniske løsninger, og samtidig har vi oparbejdet mange års erfaringer som bygherrerådgiver for en række kommuner, som eksempelvis ønsker at fremtidssikre kommunens social- og plejetilbud.

For Gentofte Kommune har vi udviklet en samlet strategi for en modernisering af kommunens sociale institutioner og botilbud. Moderniseringsplanen er en frontløber for, hvordan man kan inkludere borgere med særlige behov.

Læs mere om projektet ”Det gode liv i nye rammer” her

Relaterede projekter

Rise plejehjem

Rise plejehjem

I alt 84 boliger samles i syv store bofællesskaber. Som billede er brugt den firlængede gård. De 12 boliger i hver gård er organiseret omkring en indre have, et læ fyldt gårdrum, hvor basale sanser stimuleres helt tæt på den private bolig og fællesarealerne.

Modernisering af sociale institutioner

Gentofte Kommune "Det gode liv i nye rammer" - Bygherrerådgivning

Det gode liv - i nye rammer - er overskriften på indsatsen for at modernisere Gentoftes sociale institutioner, bo- og døgntilbud.

Gentofte Ejendomme har under overskriften 'Det gode liv - i nye rammer' iværksat en storstilet moderniseringsplan for kommunens sociale institutioner. I projektet afdækker vi de nuværende boligers og institutioners fysiske potentiale og begrænsninger - og vi tegner et billede af fremtidens bolig- og institutionsbehov for kommunens borgere med særlige udfordringer. Boligerne reguleres efter almenboligloven.

Sølund Foto

Sølund

"Forslaget lancerer, som konkurrencens eneste, en kærkommen nyskabelse af plejeboligen."

— Dommerbetænkningen, fra arkitektkonkurrencen.

Med det nye Sølund skaber vi fremtidens velfærdsteknologiske modelplejecenter til gavn for fremtidens ældre og beboerne på Nørrebro i København.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Rambøll Olie & Gas
35128417