Læring

Kontakt

Morten Sparvath Thomassen

Morten Sparvath Thomassen

Arkitekt MAA, Aarhus, Afdelingsleder, Arkitektur & Integreret Design, Aarhus
T: +45 5161 2473

Per Zwinge

Senior manager, København
T: +45 5161 4529

Vi sætter en ære i at formidle byggeteknisk viden og transformere den til fysiske rum, hvor børnenes perspektiv er styrende og eksponeret. Det betyder, at vi forholder os kreativt til pædagogiske visioner samtidig med, at vi sikrer, at arkitektur, funktionalitet, byggeteknik og installationer og anlægsøkonomi er integreret i det samlede byggeri på ordentlig og funktionel vis. Vi tænker naturligt begreber som inklusion, den naturfaglige dimension, motorik, didaktik og pædagogik ind i vores designprocesser – og altid med involvering af brugere og bygherre. Vores tænkning er, at det bedste projekt bliver til i dialog og tæt samarbejde med brugerne, så alle har aktie i det fælles projekt, når byggeriet afleveres.

Rambøll har bygget en række nye skoler og daginstitutioner, men vi har også specialiseret os i renovering af eksisterende skoler og daginstitutioner. Derfor har vi indgående viden om f.eks. arbejdsmiljøforhold, hvor håndtering af dårligt indeklima, nedslidte klimaskærme, PCB, asbest, bly, skimmel etc. næsten altid er på dagsordenen.

Ved at vælge Rambøll får bygherre mulighed for tværgående rådgivning, hvor alle aspekter bringes i spil og sikrer kvalitet i projekterne.

Relaterede projekter

Rask Mølle Skole

Rask Mølle Skole

Bygningen er overskueligt indrettet med varierende opholdszoner, der giver gode pædagogiske rammer for børn og voksne. Arkitektonisk tilstræbes et spændende formsprog og inspirerende læringsmiljøer.

Præstemarkskolen, Søften

Præstemarkskolen

Store dele af skolen er ombygget og indrettet til folkeskolereformens pædagogiske tankesæt. Biblioteket er erstattet af et nyt pædagogisk læringscenter og er dermed blevet skolens nye omdrejningspunkt.

Funder Børnehus

Funder Børnehus

Det nye børnehus i Funder ved Silkeborg er programmeret, skitseret og udført i tæt samarbejde med pædagoger, skoleledelse, lokalsamfund og bygherren, Silkeborg Kommune. Børnehuset, der kan rumme 20 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn, er placeret i tæt forbindelse med Funder Skole for at motivere til tæt pædagogisk samarbejde imellem børnehave og indskoling.

De ni skoler i Hvidovre

De ni skoler - Analyse for Hvidovre Kommune

Hvordan udvikler man de fysiske rammer for skolerne i Hvidovre i forbindelse med den nye skolereform?

I forbindelse med implementeringen af den nye skolereform august 2014 har Rambøll Arkitektur - Landskab - Proces udarbejdet en analyse for Hvidovre Kommunen af deres 9 folkeskoler med fokus, hvordan den nye skolereform implementeres i skolernes fremtidige indretning.

KU Science

KU Science

Laboratoriebyggeri, nye forskningsfaciliteter og en ny administrationsbygning. Fokus er energirigtigt byggeri, der respekterer de oprindelige bygninger.

KU Science har fået en ny bygning, der centralt placeret indgår i det Frederiksbergske bybillede, indpasser sig i det grønne campus og respekterer Steen Eiler Rasmussens og Mogens Kocks oprindelige bygningsanlæg.

Børnehuset GAIA

Børnehuset GAIA - renovering og ombygning af gammelt plejehjem til børnehus

Som en del af helhedsplanen for en omfattende opgradering af den almene bebyggelse, Gyldenrisparken på Amager, blev en etageejendom ombygget til nye, lækre og lyse rammer om børn og voksnes hverdag. Et gammelt plejehjem danner rammen for et multifunktionelt hus, hvor børnene er i centrum.

Ungdomsby Gellerup

Ungdomsby Gellerup

Sociale fællesskaber er i centrum for projektudviklingen af det nye kollegium, der skal invitere uformelle møder og sammenhold.

Viby Gymnasium

Viby Gymnasium

Viby gymnasium har gennemgået en gennemgribende renovering som led i gymnasiets mål om at kunne tilbyde eleverne stadig bedre undervisningsfaciliteter. Senest er gymnasiet udvidet med 700 m² nyt science center, nyrenoveret samlingssal samt en ny idrætshal.

Nyt bydelshus, Esbjerg

Nyt bydelshus, Esbjerg

Bydelshuset ved Stengårdsvej er et forsøg på at samle mange forskellige funktioner under et tag og samtidig give områdets beboere et mødested for aktiviteter og foreninger.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Rambøll Olie & Gas
35128417