Kultur & fritid

Kontakt

Morten Sparvath Thomassen

Morten Sparvath Thomassen

Arkitekt MAA, Aarhus, Afdelingsleder, Arkitektur & Integreret Design, Aarhus
T: +45 5161 2473

Per Zwinge

Senior manager, København
T: +45 5161 4529

Kultur og fritid er vigtige aspekter af det gode liv. For Rambølls arkitekter er dialog en vigtig metode, når vi udvikler rammerne for kultur- og fritidslivet. Derfor ser vi altid på brugerne og bygherrens behov, og vi er vant til at indgå i intensive arbejdsprocesser med personalegrupper, styregrupper mv.

Vores funktion som arkitekt handler dermed ikke alene om at tegne stregerne til byggerierne. Det handler i lige så høj grad om at kunne lytte, kommunikere, dokumentere og transformere brugeres ønsker og visioner over i det konkrete byggeprojekt samtidig med, at vi implementerer god byggeskik og fornuftig anlægsøkonomi i projektet.

Kvarterhus “Basen” i Søndervangen i Viby J er blevet til i tæt dialog med bebyggelsens beboere og øvrige interessenter fra området. Kvarterhuset skal fremme fællesskabsfølelsen i området og danne rammen om aktiviteter for Søndervangen og de nærmeste naboer. Eksempelvis indeholder huset multirum med mulighed for let sport og boldspil, film, mindre koncerter og faciliteter til brug for foreningsarbejde, lektiecafe, sundhedspleje og lignende.

Relaterede projekter

Basen er et kvarterhus i Viby, Aarhus

Kvarterhuset Båndet og Basen Aarhus

Projektet for ”Båndet og Basen” sigter på at tilvejebringe nogle fysiske og organisatoriske rammer for områdets beboere og brugere, hvor man i fællesskab kan bidrage til at udnytte hinandens styrker og bevare og forstærke områdets stærke identitet med plads til alle.

EFFEKT arkitekter

Musiktorvet - modtager af Tyndpladeprisen

Med vores projekt for et nyt dynamisk og mangfoldigt kultur- og event space, Musiktorvet på Amager, har vi aktiveret uderummene gennem tre strategiske niveauer.

Biocity Fields

Biocity Fields

Projektet er en tilbygning til det store Fields indkøbscenter og er udført i samme kvalitet, arkitektur og materialeholdning. Udover en biograf rummer byggeriet en multimedieskole med studier og fælles faciliteter, som er en afdeling af Ørestads Gymnasium.

Kulturhotellet Rønde

Kulturhotellet – Rønde borger- og beboerhus

Den moderne bygning, der er opført i sammenhæng med den eksisterende kulturinstitution, ”Hotellet”, rummer teatersal, faciliteter til musik- og aftenskoler samt café.

Nyt bydelshus, Esbjerg

Nyt bydelshus, Esbjerg

Bydelshuset ved Stengårdsvej er et forsøg på at samle mange forskellige funktioner under et tag og samtidig give områdets beboere et mødested for aktiviteter og foreninger.

Kirkerum i Sindal Bykirke

Renovering af kirker – Vestervang Kirke, Sindal Kirke, Helligåndskirken

Vores arkitekter har en række renoveringsprojekter af kirkebyggerier på referencelisten. Ud over at renovere og opdatere bygninger og interiør har opgaverne bestået i at tilpasse rummene til den faktiske brug i tæt samarbejde med menighedsrådene.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Rambøll Olie & Gas
35128417