Almene & private boliger

Frederikshus, Fredericia

Kontakt

Morten Sparvath Thomassen

Morten Sparvath Thomassen

Arkitekt MAA, Aarhus, Afdelingsleder, Arkitektur & Integreret Design, Aarhus
T: +45 5161 2473

Per Zwinge

Senior manager, København
T: +45 5161 4529

Når vi udvikler fremtidens byer og boliger, tager vi altid udgangspunkt i den konkrete kontekst. Vi mener, at god arkitektur skal tage udgangspunkt i det enkelte sted og de brugere, der mange år frem skal få gavn af de løsninger, vi udvikler. Når vi kombinerer brugernes ønsker og kendskab til et givent sted med Rambølls tværfaglige tilgang til arkitektur, skaber vi fremtidssikrede løsninger.

Byudvikling med mennesket i centrum

Vi udvikler byer og boliger ud fra principperne om Liveable Cities, hvilket kort sagt betyder, at vi altid har mennesket i centrum for forandringerne. Vi mener, at det enkelte byggeri skal bidrage til samfundet, og vi sammentænker det fysiske miljø med de faktorer, som skal sikre menneskers velvære. Uanset om det er private eller almene boliger, om det er nybyggeri eller renovering, ser vi på muligheder og potentialer.

Når vi udvikler almene boliger, inddrager vi altid beboerne i processen. Hvis et alment boligområde skal udvikles, handler det om at løfte blikket og se lidt ud i fremtiden. På den måde kan vi skabe helhedsorienterede løsninger, der fremtidssikrer hele bebyggelsen.

Gadekærvej i Valby tog vi udgangspunkt i beboernes drømme. Sammen har vi skabt en fremtidssikret afdeling, hvor beboernes drømme er blevet et smukt vartegn på en drømmegavl. 

Læs mere om vores tilgang til almene boliger her.

Relaterede projekter

Altaner og taghaver i forskudte niveauer, der sikrer lyse lejligheder samt frit udsyn til blandt andet Aarhusbugten, Riis Skov og Aarhus’ skyline.

Z-huset Aarhus

Z-huset er et visionært arkitektonisk statement, hvor den markante bygningsgeometri med de aftrappede bygningshøjder og åbne gårdrum sikrer lys og udsyn til de fantastiske omgivelser på havnen i Aarhus. 

Fredericia C

Fredericia C

Som det første byggeri i masterplanen for Fredericia C statuerer byggeriet på grund 6 et ambitiøst eksempel, som efterlever den overordnede plans intentioner og visioner.

Ellebo

Ellebo "Winter Gardens"

Hvordan skaber man fremtidens bæredygtige renovering, og hvordan tilfører man liv og fællesskab til en nedslidt boligafdeling? Med vinderforslaget "Ellebo Winter Gardens" fra Adam Kahn Architects skaber vi fremtidens almene boliger. Rambøll skal sikre, at visionerne bliver bevaret gennem hele projektet.

Sortemosen

Sortemosen - totalrådgivning i forbindelse med renovering

Sortemosen har næsten gennemgået hele den planlagte renovering der blev besluttet i 2010 og skal stå helt færdig i begyndelsen af 2017. Stedet, der også kaldes Cowboybyen - pga. de karakteristiske træbeklædte facader og de store verandaer, gennemgår en omfattende genopretning, udført med stor respekt for det eksisterende byggeri.

Lundevænget, visualisering

Lundevænget - Helhedsplan

Lundevænget skal fremtidssikres med respekt for afdelingens historie og arkitektur.

Skoleparkens nordlige facade

Skoleparken - Helhedsplan

Skoleparken skal fremtidssikres, så bebyggelsen får et generelt løft af boligkvaliteten og muligheder for fælles aktiviteter.

Skoleparken står overfor en omfattende renovering i henhold til en helhedsplan. Helhedsplanen er udviklet i dialog med beboerne og afdelingsbestyrelsen, og den skal sikre, at Skoleparken kan tilbyde tidssvarende lejligheder mange år frem.

Sønderhøj

Sønderhøj

Nænsom ombygning af det 60.000 m² store historiske FDB-område i Viby J.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Rambøll Olie & Gas
35128417