Renovering

Kontakt

Morten Sparvath Thomassen

Morten Sparvath Thomassen

Arkitekt MAA, Aarhus, Afdelingsleder, Arkitektur & Integreret Design, Aarhus
T: +45 5161 2473
Charlotte Møller

Charlotte Møller

Arkitekt MAA, Afdelingsleder, Arkitektur & Integreret Design, Erhverv & Offentlig - KBH
Ditte Rode

Ditte Rode

Arkitekt MAA, Afdelingsleder, Arkitektur & Integreret Design, Boliger - KBH
T: +45 5161 3538
Søren Sandberg

Søren Sandberg

Afdelingsleder, Privat & Offentligt Byggeri Vest, Trekantområdet
T: +45 5161 3172

Jan Eli Gravad

Senior Markedschef
T: +45 5161 5735
Ole Mensbo

Ole Mensbo

Regional Markedsdirektør, Fyn
T: +45 5161 5858

Rambøll har den nødvendige tværfaglige ekspertise til at gennemføre bæredygtig renovering og ombygning af enhver art og størrelse.

Vi har bidraget til renoveringsprojekter inden for alle bygningskategorier fra boliger, erhverv, institutioner, idrætsfaciliteter til historiske og fredede bygninger. Vi er med hele vejen gennem projektet. Fra den første ide, de indledende forundersøgelser og behovsanalyser til den daglige drift er genetableret.

Vi lægger vægt på, at resultatet af vores rådgivning er helhedsorienterede, bæredygtige løsninger med optimalt samspil mellem teknik, æstetik, funktion, miljø og økonomi, og som giver markant forbedrede rammer for brugerne.

Boligrenovering

Når vi renoverer, tager vi altid afsæt i de kvaliteter og potentialer, det enkelte sted rummer. Vi kombinerer beboernes ønsker og kendskab til stedet med Rambølls tværfaglige tilgang til boligrenovering for at fremtidssikre boligerne. Vi går i dialog med beboerne, driften og afdelingsbestyrelsen for at skabe en fælles vision for renoveringen. Den dialog er helt afgørende for en langsigtet og omkostningseffektiv kortlægning af renoveringsbehovet. Frem for alene at have fokus på det akutte behov for udbedringer er det ofte mere fordelagtigt at anlægge et bredere perspektiv, se lidt længere frem i tiden og få udarbejdet en samlet helhedsplan.

Gyldenrisparken på Amager er et godt eksempel på, hvordan en ambitiøs helhedsplan kan løfte et område fra utryghed og tomme boliger til et eftertragtet sted, hvor folk i dag står på venteliste for at komme til. Helhedsplanen viser, hvad der sker, når et visionært boligselskab, en fremsynet kommune og et bredt tværfagligt rådgiverteam går sammen for at fremtidssikre en almen boligafdeling.

Læs mere om vores arbejde i Gyldenrisparken her.

Læs mere om vores tilgang til almene og private boliger her.

Relaterede projekter

Gyldenrisparken

Gyldenrisparken - Helhedsplan

Med en gennemgribende helhedsplan for Gyldenrisparken er 450 boliger blevet moderniseret, et plejehjem forvandlet til et fritidshjem, en daginstitution opført som passivhus, 80 plejeboliger tilføjet, og alle friarealer opgraderet. Et generelt løft i kvalitet og image.

Gadekærvej

Gadekærvej

Helhedsplanen for Gadekærvej indeholder en række tiltag, der øger tilgængeligheden og renoverer bygninger og friarealer.

Afdelingen Gadekærvej i Valby står overfor en række nødvendige genopretnings- og moderniseringsarbejder.

Ellebo

Ellebo "Winter Gardens"

Hvordan skaber man fremtidens bæredygtige renovering, og hvordan tilfører man liv og fællesskab til en nedslidt boligafdeling? Med vinderforslaget "Ellebo Winter Gardens" fra Adam Kahn Architects skaber vi fremtidens almene boliger. Rambøll skal sikre, at visionerne bliver bevaret gennem hele projektet.

Sortemosen

Sortemosen - totalrådgivning i forbindelse med renovering

Sortemosen har næsten gennemgået hele den planlagte renovering der blev besluttet i 2010 og skal stå helt færdig i begyndelsen af 2017. Stedet, der også kaldes Cowboybyen - pga. de karakteristiske træbeklædte facader og de store verandaer, gennemgår en omfattende genopretning, udført med stor respekt for det eksisterende byggeri.

Projektforslag til Betty Nansens Allé (Rambøll og ONV Arkitekter)

Betty Nansens Allé

Et nyt byrum, offentlig adgang til stueetagen, en forvandling af knap 53 handicapboliger til både ungdoms- og ældreboliger. Blokken på Betty Nansens Allé vil blive fornyet til glæde for beboerne, naboerne og lokalområdet generelt.

Lundevænget, visualisering

Lundevænget - Helhedsplan

Lundevænget skal fremtidssikres med respekt for afdelingens historie og arkitektur.

Skoleparkens nordlige facade

Skoleparken - Helhedsplan

Skoleparken skal fremtidssikres, så bebyggelsen får et generelt løft af boligkvaliteten og muligheder for fælles aktiviteter.

Skoleparken står overfor en omfattende renovering i henhold til en helhedsplan. Helhedsplanen er udviklet i dialog med beboerne og afdelingsbestyrelsen, og den skal sikre, at Skoleparken kan tilbyde tidssvarende lejligheder mange år frem.

Sønderhøj

Sønderhøj

Nænsom ombygning af det 60.000 m² store historiske FDB-område i Viby J.

Kjærslund Viby

Kjærslund, Viby

En gennemgribende renovering har gjort det almene boligbyggeri, Kjærslund, mere sammenhængende og tidssvarende.

Albertslund Nord

Albertslund Nord

Med renoveringen af Albertslund Nord bevarer vi den eksisterende struktur, bringer kvaliteter og funktioner i spil på nye måder og tilfører arkitektonisk kvalitet.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Rambøll Olie & Gas
35128417