dcsimg Landskabsarkitektur - Rambøll i Danmark
     
|
 
 
Lys
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landskabsarkitektur

 
 
 

Landskabsarkitektur skal skabe inspirerende, grønne rammer for det gode liv. Vi designer mangfoldige og fleksible rammer for ophold, fællesskab og aktiviteter. Landskabsarkitektur skal give plads til alle og skabe forbindelser og nye elementer, der kan skabe identitet og fornyelse for et område – hvad enten, der er tale om et byrum eller et boligområde.

Rambøll udvikler både masterplaner og byudviklingsprojekter. Uanset størrelse og ambitioner tænker vi altid mennesket ind i projektet. Projekterne bliver til i dialog med dem, der bruger området, så de efterfølgende kan føle sig hjemme i de omgivelser, vi har indrettet. Vi tænker altid de landskabelige forandringer sammen med de fysiske forbedringer, som bygningerne gennemgår. Med Rambøll som rådgiver er du dermed sikret, at arkitektur og landskab tænkes sammen fra projektets start.

Fremtidens klimaudfordringer kan stille særlige krav til den fysiske udformning, men også give lejlighed til at tænke i helt nye baner for eksempelvis at kombinere beplantning med afvanding fra tage og veje som landskabelige elementer i nye og eksisterende områder.

I Farum Midtpunkt har vi udviklet en helhedsplan for udearealerne, der tager udgangspunkt i en omfattende dialog med beboere og brugergrupper. Læs mere om Farum Midtpunkt her

Kontakt

Charlotte Sams Falkenberg
Charlotte Sams Falkenberg
Afdelingsleder, Byudvikling og Landskab, Vejle
T+45 51611334
M+45 51611334
Ecsfa@ramboll.dk
Morten Sparvath Thomassen
Afdelingsleder, Arkitektur & Integreret Design, Aarhus
T+45 5161 2473
Emoth@ramboll.dk
Charlotte Møller
Charlotte Møller
Afdelingsleder, Erhverv & Offentlig, København
M+45 5161 3539
Ecmx@ramboll.dk
Ditte Rode
Ditte Rode
Afdelingsleder, Boliger, København
T+45 5161 3538
Edro@ramboll.dk
Jan Villumsen
Jan Villumsen
Områdechef, cand. arch. maa mdl, Transport Øst - By og trafik
T+45 5161 3621
Ejv@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
Christian Nyerup Nielsen
Christian Nyerup Nielsen
Global Service Line Leader, Climate Adaptation and Flood Risk Management
T+45 5161 6277
Ecnn@ramboll.dk