dcsimg Kontorbyggeri - Rambøll i Danmark
     
|
 
 
Lys
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontorbyggeri

De fysiske omgivelser påvirker vores humør, kreativitet, tankegang og måden, vi arbejder på. Rambøll fremtidssikrer gennem en helhedsorienteret proces, at bygninger lever op til bygherrens ønsker til funktion, indeklima, totaløkonomi, bæredygtighed mm.

 
 
 

En kontorbygning er med til at give omverdenen et forhåndsindtryk af organisationen og medarbejderne, der bor der. For medarbejderne har den fysiske ramme desuden betydning for trivslen og dermed produktiviteten. Det gælder for alle organisationer, hvad enten bygningen indeholder en skole eller en virksomhed. Kontorbyggeri er med andre ord mere end bare mursten og vedrører mange andre forhold, som har at gøre med mennesker, processer, produktivitet og nytænkning.

Rambøll medvirker til at skabe fremtidens kontorbyggeri. Det kan eksempelvis dreje sig om ombygning og/eller renovering af eksisterende byggeri eller et helt nyt kontorbyggeri. Vi kan være med fra start til slut, eller i afgrænsede dele af byggeprocessen, fra rådgivning om tanker og visioner om en ny bygning til det færdige hus med efterfølgende drift og vedligeholdelse. 

Vores rådgivning er forankret i dels ingeniørfaglige discipliner, dels i en bred samfundsmæssig forståelse. Vi prioriterer synlighed i udførelsesfasen og en god dialog med parterne i projektet, herunder også i forhold til medarbejderne, der er vigtige for processen.

Per Rix Rasmussen
Per Rix Rasmussen
Afdelingsleder, Store projekter, Jylland og Fyn
T+45 5161 3979
Eprr@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
Anders Skjødt
Anders Skjødt
Head of Department, Large Projects
T+45 5161 2721
Easkj@ramboll.dk