dcsimg Konstruktioner - Rambøll i Danmark
     
|
 
 
Lys
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konstruktioner

Konstruktionerne udgør det skelet, som definerer hele bygværket. Velplanlagte konstruktioner giver mulighed for en fleksibel anvendelse af bygværket, så ikke blot dagens, men også morgendagens brugskrav kan tilgodeses. 
 
 

Ved hjælp af 3D-projektering sikrer vi tæt koordinering mellem konstruktionerne og de øvrige fag.

Dette værktøj giver os mulighed for at anskueliggøre konstruktionerne allerede i de tidlige projektfaser og gradvist detaljere dem, efterhånden som projektet udvikles.

I alt vores arbejde ligger en stræben efter at anvende mindst muligt materiale og kombinere kendte principper med nye løsninger, der udvikler faget.

 

Rambøll har i over 60 år projekteret konstruktioner med vægt på planlægning, udformning, analyse og drift af bygværker på både nationalt og internationalt plan.

Alle aspekter af konstruktionsrådgivning indgår i vores arbejde, herunder:

 • Projektering og udbud
 • Byggeledelse
 • Ombygning
 • Reparation
 • Forstærkning
 • Nedrivning eller erstatning
 • Drift og vedligehold

Rådgivningen omfatter alle typer bygværker fra enfamilieshuse til operabygninger.

Som multidisciplinær rådgiver sikrer Rambøll en tæt koordinering mellem konstruktioner og installationer. Vi inddrager vores øvrige faglige specialer, såsom:

 • Bygningsfysik
 • Klimateknik
 • Akustik
 • Facadeteknik
 • Brandmodstand
 • Bæredygtighed

Et fuldt integreret design giver sikkerhed for, at økonomi og kvalitet kommer til at hænge ordentligt sammen i det færdige byggeri.

Vi indgår i et gensidigt inspirerende samarbejde med byggesagens øvrige parter, så man sammen opnår den bedste kombination af arkitektur, teknik, udførelse og pris.

Med afsæt i vores kendskab til alle branchens parter udformer vi konstruktioner, hvor hensynet til projektering, fremstilling, materialeforbrug, montage og brug bliver vægtet, så det færdige produkt er optimeret.

 
 

Mere information

 
High rise buildings brochure
Højhuse
Rambøll har stor erfaring med design af højhusbyggerier. Læs om et udsnit af de markante byggerier i Danmark, som Rambøll har været involveret i, her.

Forside af brochuren Advanced High Rise Buildings
Internationale højhusprojekter
Læs om vores internationale højhusprojekter i denne brochure.

Kontakt

Ronnie Holm Dam
Ronni Holm Dam
Direktør, Byggeri, Store projekter
T+45 5161 6119
Erid@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
Zickan Kristensen
Zickan Kristensen
Afdelingsleder, Boliger og offentlige bygninger
T+45 5161 5723
Ezk@ramboll.dk
Niels Tornsberg
Niels Tornsberg
Afdelingsleder, Konstruktioner Vest
T+45 5161 7694
Ento@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
Jesper Miller Andersen
Jesper Miller Andersen
Afdelingsleder, Konstruktioner Øst
T+45 51615695
EJESA@ramboll.dk