dcsimg Facilities management (FM) - Rambøll i Danmark
     
|
 
 
Lys
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilities management (FM)

I Rambøll dækker Facilities Management over rådgivning om styring, organisering og forvaltning af de fysiske rammer for en virksomhed. 
 
 

Helhed og sammenhæng

Rambølls FM-rådgivning tager udgangspunkt i den opfattelse, at design, opførelse og drift af bygninger skal ses i en totaløkonomisk og bæredygtig sammenhæng. Alle faser i en bygnings levetid skal ses i denne sammenhæng. Det er særlig vigtigt, at viden om bygningens brug og drift indarbejdes allerede i de indledende design- og opførelsesfaser.

Vores FM-rådgivning fokuserer på alle de faktorer, der påvirker den daglige brug af bygninger, og de aktiviteter, bygningerne skal understøtte, vi sikrer den nødvendige opmærksomhed på alle faser i en bygnings levetid.

Rambøll FM har fokus på at understøtte og effektivisere de primære aktiviteter i din virksomhed ud fra en totaløkonomisk helhedsbetragtning, ved at sikre hensigtsmæssige rammer om disse aktiviteter på både kort og lang sigt.

Denne helhedstilgang bygger på, at FM er en integreret planlægning, gennemførelse og ledelse af din virksomheds ejendomme og serviceforanstaltninger, hvor vi skelner mellem primær produktion eller kernefunktioner (core business), sekundærproduktion eller supportfunktioner og leverance af forskellige FM-ydelser.

Mange fordele for din virksomhed

Rambølls rådgivning i FM er kendetegnet ved, at vi samler mange forskellige kompetencer. Vi integrerer principper fra virksomhedsledelse, arkitektur, adfærdspsykologi og ingeniørvidenskaber. Vi går på tværs af mange discipliner og har adgang til et stort netværk af Rambølls specialister inden for byggeri, jura, IT og ledelse.

Rambøll FM sikrer en systematik, som har effekt for din virksomheds driftsøkonomi, og det er paraplyen over en række discipliner, som omfatter den fysiske og teknologiske støtte til virksomhedens kernefunktion. I denne sammenhæng er FM en strategisk ledelsesdisciplin.

Erfaringerne viser, at der er stor gevinst ved at bruge Facilities Management aktivt. Det synliggør styrker og svagheder i det udførte arbejde, og ofte kan kvaliteten i arbejdet forbedres. Der er altså merværdi at hente for virksomheden, når Facilities Management anvendes målrettet i den daglige ledelse.

Alt andet lige giver højere kvalitet i en bygnings udformning, funktionalitet, materialevalg, miljø og driftsvenlighed også en større oplevelse af  bygningens værdi. I driftsfasen vil der være besparelser at hente på f.eks. et lavt energiforbrug og vedligeholds- og renholdsvenlige materialer, og der vil være et velfungerende indeklima og bedre rumlige oplevelser. Det er denne værdi, Rambølls kunder skal opleve.

Rambølls ydelser

Rambøll FM leverer rådgivningsydelser, der nok så centralt vedrører de fysiske rammer for en virksomhed, dvs. ejendomme, men FM omfatter også virksomhedens serviceforanstaltninger og hjælpemidler. Vores rådgivning og indholdet i FM-ydelserne bliver således en integreret planlægning, gennemførelse og ledelse af en virksomheds faciliteter i hele bygningens levetid. Dette kan uddybes med, at FM omfatter de strategiske, taktiske og operative opgaver. Inden for Facilities Management kan Rambøll tilbyde rådgivning på følgende områder:

  • Strategiske opgaver er af langsigtet karakter og vedrører politikker og strategier for udvikling af ejendomsporteføljen og supportfunktioner i forhold til virksomhedens overordnede strategier og målsætninger samt strukturelle ændringer i omverdenen.
  • Taktiske opgaver omfatter planlægning af konkrete ændringer i ejendomsporteføljen og supportfunktioner, dels med henblik på at tilgodese de langsigtede politikker og strategier, dels med henblik på tilpasning til andre ændringer i virksomheden, eksempelvis konjunkturbetingede.
  • Operationelle opgaver omfatter den daglige drift af ejendomme og supportfunktioner med henblik på bedst mulig opfyldelse af virksomhedens behov og i henhold til aftalte serviceniveauer.


Kontakt

Henrik Leksø
Henrik Leksø
Afdelingsleder, Bygherrerådgivning & Facilities Management, Øst for Storebælt
T+45 5161 2536
Ehrl@ramboll.dk
Kristian Buur
Kristian Buur
Chefkonsulent
T+45 5161 8318
Ekrsb@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk