dcsimg Facadeteknik - Rambøll i Danmark
     
|
 
 
Lys
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facadeteknik

Facaden er et afgørende element for udformningen af enhver bygning. Facaderne udgør bygningens ’hud’, og skal filtrere lyd, lys, varme og kulde, så indeklimaet virker befordrende og understøtter det arbejde, der foregår i bygningen. 
Rambølls kommende hovedkontor i Ørestad
 
 
Facadeudformningen har meget stor betydning for en bygnings energiforbrug og er således vigtig i vores stræben efter at påvirke klima og miljø mindst muligt.

Rambøll leverer i alle byggeriets faser – fra de tidlige konceptfaser til detailprojektering og udførelse – faglig rådgivning, der giver sikkerhed for, at bygningens facader virker efter hensigten.

Kravene til facaders funktion og ydeevne skærpes løbende. Man kræver i stigende grad beregninger og tekniske analyser for at eftervise, at f.eks. myndighedskrav bliver opfyldt.

Rambøll rådgiver om alle aspekter af facaders udformning, herunder:

  • Materialevalg
  • Solindfald (passiv varme)
  • Konstruktiv opbygning
  • Koordinering med hovedkonstruktion
  • Bygningsfysik (herunder kuldebroer og tæthed)
  • Indeklimateknik
  • Brandmodstand
  • Afprøvning og eftervisning ved forsøg
  • Drift og vedligehold

Tidlig indarbejdelse af gode løsninger i projektforløbet sikrer, at økonomi, kvalitet, enerigforbrug og indeklima kommer til at hænge ordentligt sammen i det færdige byggeri.

KLP-facade

Vi indgår i et gensidigt inspirerende samarbejde med byggesagens øvrige parter, så man sammen opnår den bedste kombination af arkitektur, teknik, udførelse og pris.

Med afsæt i vores kendskab til alle branchens parter udformer vi facader, hvor hensynet til projektering, fremstilling, montage og brug bliver vægtet, så det færdige produkt er optimeret.

Denne ydelse leveres enten som en udspecificeret separatydelse eller som en integreret del af Rambølls rådgivning inden for konstruktioner, installationer, brand og akustik.

Rambøll Facadeteknik

I Rambøll Gruppen er over 40  medarbejdere dedikeret til at arbejde med facadeteknik. Alle arbejder sammen som én enhed, hvor vi kan trække på gruppens samlede erfaringer og ressourcer. Vi kan dermed levere den bedste løsning til vores kunder.

Kontakt

Jaap Aanhaanen
Engineer
T+45 51618030
EJAAA@ramboll.dk
Søren Peter Kristensen
Bygningskonstruktør og projektleder
T+45 5161 7598
Espk@ramboll.dk