dcsimg Byudvikling - Rambøll i Danmark
     
|
 
 
Lys
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byudvikling

Større koncentration i byerne, øget mobilitetsbehov og stigende trafikmængder stiller større krav om sammenhængende og levende byer og boligområder i tæt samspil med trafikken. Med en bred tværfaglig og holistisk tilgang sikrer vi en mangfoldig, bæredygtig og funktionel byudvikling.

 
Byggeplads med kraner
 
 

Tværfaglig og holistisk byplanlægning

Vi hjælper myndigheder og private kunder med alle aspekter af byudvikling og byomdannelse - fra overordnet planstrategi til byggemodning og design af gaderum.

Vi kombinerer viden om byplanlægning og infrastruktur med kompetencer og ydelser inden for klima, miljø, projektledelse og kommunikation. Det sætter os i stand til at opfylde de sociale, tekniske, miljømæssige og økonomiske krav i projekterne. Vi kan derfor udvikle urbane løsninger, som er både funktionelle og æstetiske.

Integreret by- og trafikplanlægning

Med by- og bymidteplaner, der giver mulighed for at blande boliger, erhverv, fritidsfunktioner og rekreative arealer, skaber vi grundlaget for en mangfoldig og dynamisk byudvikling. Samtidig kombinerer vi vores løsninger med transport- og infrastrukturplaner, der løser op for de trafikale problemer på kort og lang sigt.

Bruger- og borgerinddragelse

Vi inddrager brugerne og borgerne i processerne, og vi har succes med at være inde i de tidlige faser af projekterne.

Vores ydelser omfatter bl.a.:

• Udvikling af nye og bæredygtige bydele
• Miljøscreening og -vurdering samt VVM-undersøgelser
• Gennemførelse af den offentlige planproces med lokal- og kommuneplaner
• Tilrettelæggelse af borgerinddragelse og projektkommunikation
• Integreret by- og trafikplanlægning
• Parkeringsplanlægning
• Skitsering af bebyggelses- og landskabsplaner
• Projektering af vejanlæg og byggemodning
• Omdannelse af havne- og industriområder
• Udarbejdelse af byrumsstrategier og design af gaderum.

Læs mere om spændvidden i vores ydelser herunder:

Relaterede ydelser

 

Mere om byplanlægning

 
Forside af byplanlægningsprofil-brochure
Profil

Byplanlægningsprofil (pdf på engelsk)

Kontakt

Søren Hansen
Søren Hansen
Projektdirektør
T+45 5161 7604
Esh@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
Charlotte Sams Falkenberg
Charlotte Sams Falkenberg
Afdelingsleder, Byudvikling og Landskab, Vejle
T+45 51611334
M+45 51611334
Ecsfa@ramboll.dk