dcsimg Bygningsfysik og materialeteknologi - Rambøll i Danmark
     
|
 
 
Lys
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bygningsfysik og materialeteknologi

Nyt og ældre byggeri består af mange komponenter og materialer, som påvirkes af vort klima, og som igen påvirker vores miljø. Materialernes forskellige egenskaber er afgørende for, hvordan vand, lys, luftarter, kemikalier, energi mv. transporteres gennem bygningsdelene og  skaber bygningens klima. Bygningsmaterialerne påvirker omgivelserne og nedbrydes på forskellig vis. Bygningsfysik og materialeteknologi er således med til at anvise teknologiske løsninger og afhjælpe klima-, sundheds- og miljøproblemer. 
Elefanthuset i Zoologisk Have
 
 
Komponenter og materialer viser sig desværre ofte uegnede til det planlagte formål, hvilket i mange tilfælde medfører væsentlige skader og udgifter. Det skyldes manglende viden om bygningsdelenes fugtkontrol, temperaturændringer, atmosfærepåvirkning, materialernes holdbarhed og  materialernes indbyrdes påvirkning af hinanden.

Rambøll har omfattende erfaring med bygningsfysik og materialeteknologi. Vi anvender avanceret software til at analysere temperaturpåvirkning, fugttransport, luftstrømning og kemiske og fysiske påvirkninger på bygningselementer. Vi har moderne laboratorier, hvor beskadigede materialer kan analyseres. På samme måde kan nye materialer undersøges for at finde frem til den optimale anvendelse. Ved bygningsfysiske- og materialeteknologiske analyser kan holdbarhed og resistenthed i forhold til ændrede klimabetingelser vurderes.

Beton

Rambøll er markedsledende indenfor cement- og betonteknologi. Vores eksperter tilbyder individuel service til virksomheder indenfor materialeforsyning, produktion og anvendelse af mineralsk bundne materialer, samt reparationer verden over. Yderligere tilbyder Rambøll specialviden indenfor:

 • Nedbrydningsmekanismer
 • Fysiske materialeegenskaber
 • Konservering og overfladebeskyttelse
 • Materiale optimering og fejlfinding

I vore laboratorier kan vi teste materialer ved at udsætte dem for forskellige påvirkninger. Vores laboratorier omfatter et kemilaboratorium, et betonblandings laboratorium og endvidere mikroskoper til analyser, polariseret lys og elektronscanning.

Natursten

Rambøll har endvidere markedsledende viden om udvælgelse og vurdering af sten og deres anvendelse i byggeri. Vores viden er særligt inden for stenbeklædte facader og gulve og udendørs belægninger. I forbindelse med vores rådgivning indgår sociale, sundhedsmæssige og geografiske aspekter.

 • Holdbarhed af forskellige stentyper (granit, marmor etc.)
 • Design og opsætning
 • Vurdering af atmosfærisk påvirkning
 • Specifikation af færdige facadesystemer
 • Tilsyn med konstruktionsarbejde

Metaller

Vores bygningsfysikere analyserer og evaluerer:

 • Nedbrydningsmekanismer i stålkonstruktioner
 • Korrosionsrisiko af forskellige metalkombinationer
 • Spændingskorrosion
 • Systemer til overfladebeskyttelse af metaller
 • Korrosionsskader på eksisterende bygninger
 

Læs mere

 
Kontrol af betonsøjler
Kontrol af betonsøjler med korrugerede rør
Samlingen af betonelementer i nye bygninger er yderst vigtig, ikke kun for bygningernes statik men også mht. støj og lugtgener. Læs mere om hvordan man undgår frostskader i vores brochure om kontrol af betonsøjler med korrugerede rør.

Kontakt

Mari Brandl
Mari Brandl
Afdelingsleder, Renovering og bygningsfysik
T+45 5161 6363
Emarb@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
Jens Brandt
Jens Brandt
Chefrådgiver
T+45 5161 6451
Ejbr@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk