dcsimg Byggeledelse - Rambøll i Danmark
     
|
 
 
Lys
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggeledelse

Rambølls erfarne byggeledere håndterer koordinationen mellem de forskellige faggrupper på byggepladsen, så bygge- og anlægsprojekter kan føres sikkert i mål inden for de aftalte rammer af tid, kvalitet og økonomi. 
To medarbejdere på byggeplads
 
 

Tid, økonomi og kvalitet

Rambølls byggeledere håndterer de daglige udfordringer, der opstår på en byggeplads med mange involverede fag. Det sker ved synlig tilstedeværelse på byggepladsen og i kraft af en række byggemøder, fagmøder, formandsmøder, byggepladsmøder og koordineringsmøder. Udarbejdelse og styring af hovedtidsplan, rullende fremdriftsplaner og planlægning af arbejdsprocesser bliver løbende gennemgået på ugentlige tidsplansmøder, som afholdes med de involverede aktører. Implementering af aftaler sikres efterfølgende på byggepladsen af blandt andet proceskoordinatoren.

Som bygherrens repræsentant administrerer vi de indgåede kontrakter og varetager bygherrens interesser overfor entreprenører og rådgivere. Økonomi for de respektive fag håndteres løbende på økonomimøder med indrapportering af stader, forhandling af krav, kontrol af dokumentation og eventuelle estimater på tillægs- eller fradragsøkonomi. I tilfælde af krav og tvister assisterer vi bygherren med ”claims management”.

Rambølls byggeledere sikrer, at det tilknyttede fagtilsyn udfører og fremlægger gennemarbejdede tilsynsplaner. Tilsynet følges løbende for at sikre den aftalte kvalitet af byggeriet overholdes. Opstartsmøder, projektgennemgangsmøder og løbende fagmøder afholdes af fagtilsyn med tilstedeværelse af en byggeleder som dermed sikre vidensdeling mellem proces og produktion. Økonomi og fremdrift fremlægges løbende for bygherre på månedlige møder eller efter nærmere aftale.

Tidlig inddragelse

Ved tidlig inddragelse af byggeledere i projekteringsfasen, kan byggelederne bidrage med deres pragmatiske tilgang til bygbarhed, arbejdsprocesser og grænsefladekoordinering. Det er vigtigt at få indarbejdet gennemtænkte grænseflader mellem fagentrepriser og udarbejde fagbeskrivelser og tilbudslister, så de afspejler det projekterede materiale. Det sikrer gode arbejdsprocesser og bygbarhed på projekterne. Samtidig giver det byggelederen et godt overblik over projektmaterialet.

Kontrolleret miljø

Contact

Dennis Brenøe
Dennis Brenøe
Afdelingsleder, Byggeledelse Øst
T+45 5161 8659
Ednbr@ramboll.dk
Hans Didrik Nielsen
Hans Didrik Nielsen
Afdelingsleder, Byggeledelse Vest
T+45 51611161
EHDN@ramboll.dk