dcsimg Brand og sikkerhed - Rambøll i Danmark
     
|
 
 
Lys
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brand og sikkerhed

Konsekvenserne af brand kan være tab af menneskeliv, produktion, ejendom og miljømæssige værdier. Rambølls professionelle brandsikkerhedsstudier sikrer optimal balance mellem anlægsomkostninger, driftsomkostninger, myndighedskrav og brandsikring. 
 
 

Brandsikkerhedspolitikker og koncepter

Rambøll har udformet brandsikkerhedspolitikker for  firmaer og udviklet strategier og koncepter til behandling af brandproblematikker, hvor der også er taget hensyn til en økonomisk optimering.

Brand- og sikkerhedsanalyser

Vore analyser omfatter:

 • Identifikation af risici
 • Brandsandsynlighedsstudier
 • Termiske påvirkninger på konstruktioner 
 • Brandsikringskoncepter, brandstrategier
 • Brands indflydelse på mennesker, konstruktioner og ejendom
 • Procesudstyr, sikkerhedssystemer, nedlukningssystemer og nødprocedurer
 • Brandsikringsanlæg
 • Olie- og gasundersøgelser og produktion på land og til vands
 • Kemikalier
 • Medicinalvarer
 • Medicinske instrumenter
 • Maskinsystemer
 • Jernbanesikkerhed
 • Maritim sikkerhed
 • Statisk pålidelighed
 • Sikkerhedsstudier – redning, flugt og evakuering 
 • Brandanalyser og beskyttelse
 • Computerprogrammer
 • Projektplanlægning og investering.

Rambøll har udviklet nogle PC-hjælpeværktøjer til risikovurdering og sikkerhedsstyring. Værktøjerne dækker generelle risikoprogrammer, programmer til beregning af frekvensen for forskellige risici og programmer til beregning af konsekvenser. Rambøll har også udviklet databasesystem til dokumentation for og opfølgning på forskellige risici og systemer til registrering af begivenheder i relation til sikkerhed.

Erfaring og ekspertise

Rambøll har erfaringen og ekspertisen, ikke kun til at analysere risici, men også til at implementere løsninger. Design og konstruktion udføres på højeste sikkerhedsniveauer og med risikostyring fra den første projektplanlægning frem til driften.

Kontakt

Susanne Wrist-Jensen
Susanne Wrist-Jensen
Afdelingsleder, Brand
T+45 5161 3502
Eswje@ramboll.dk
Søren Randrup-Thomsen
Søren Randrup-Thomsen
Afdelingsleder, Risiko og Sikkerhed
T+45 5161 6518
Esat@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk