dcsimg Bæredygtighed - Rambøll i Danmark
     
|
 
 
Lys
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bæredygtighed

I Rambøll arbejder vi med at skabe helhedsorienterede og holdbare løsninger gennem en tværfaglig tilgang til projekter. Vi trækker på alle Rambølls specialister, fra ingeniører og økonomer til arkitekter og antropologer. Vi udvikler vores projekter, så de giver mest mulig mening for både samfundet, totaløkonomien, miljøet og for os mennesker i det byggede miljø.

 
Harpa koncert- og konferencesal i Reykjavik, Island
 
 

Den gode forretning

Vi guider vores kunder igennem landskabet af begreber, mærkninger, tilgange og certificeringer for byområder, byggeri og produkter anvendt til bæredygtige byggeri. Vi samler projektparter og relevante fagdiscipliner så tidligt i processen som muligt. Dermed får vores kunder de bedste forudsætninger for at få realiseret ambitioner indenfor bæredygtighed – uanset om den gode forretning baseres på eksempelvis en reel certificering eller en skræddersyet strategi for projektets bæredygtighed. Vores specialister har fokus på, at bæredygtighed bliver integreret fra begyndelsen og systematisk bliver indarbejdet, fastholdt og udviklet gennem projektet.

Vi fokuserer på gennemsigtighed omkring de løsninger, som skal være med til at sikre kvaliteten af opførelse, drift og det færdige byggeri i et totaløkonomisk perspektiv. Vi sørger dermed for, at totaløkonomien går hånd i hånd med de andre bæredygtige aspekter.

På forkant

Rambøll er blandt pionererne, når det gælder bæredygtighed inden for byggeri, og vi baserer vores rådgivning på solid erfaring og dyb, faglig indsigt. For eksempel er vi blandt de tre oprindelige initiativtagere til etableringen af den danske non-profit organisation Green Building Council Denmark (DK-GBC), der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen. Vi er medudviklere når DGNB systemet opdateres og udvikles – både i det tekniske indhold i manualerne, i uddannelse og i undervisning, samt i pilotfaser, hvor nye systemer afprøves i praksis.

Forhallen i Rambølls Aarhus-kontor

Rambølls Liveable Building Concept

Grundprincipperne i Rambølls arbejde med bæredygtigt byggeri danner fundamentet for udviklingen af vores Liveable Building Concept. Vores koncept har fokus på kontektuelt design inden for de kulturelle, fysiske og sociale dimensioner. Vi stræber efter, at det enkelte byggeri bidrager til samfundet og sammentænker det fysiske miljø med de faktorer, som skal sikre menneskers velvære. Vi tager udgangspunkt i, at livet i og mellem bygninger skal afspejles i de funktioner og strukturelle designtiltag, der er gjort i overgangen mellem bygningen og byrummet, mellem inde og ude. Eksempelvis kan det betyde, at identificering af behovet for liv omkring bygningen er tænkt sammen med placering af byrumsinventarer og naturelementer.

Tværfagligt samarbejde i Rambøll

I Rambøll har vi mange forskellige specialister med dyb faglig viden, som vi samarbejder med om at udvikle vores projekter inden for bæredygtigtigt byggeri. Gennem Rambøll Danmarks Videncenter for Bæredygtigt Byggeri holder vi os ajour med den nyeste viden, og sikrer dermed, at vi på tværs af Rambøll kan levere de ydelser, vores kunder efterspørger. Vi videndeler og samarbejder også i vores internationale bæredygtighedsnetværk, som inspirerer og udfordrer de måder vi arbejder med bæredygtighed. Gennem vores omfattende netværk trækker vi på en bred vifte af specialister, som kan bidrage til at løse opgaver, så vi dermed fremmer kvaliteten og bæredygtigheden i vores projekter.

 

Læs mere

 
Forside af brochure om Bæredygtigt byggeri - Rambølls ydelser og kompetencer
Bæredygtigt byggeri - dansk brochure
Læs mere om vores ydelser og specialister i vores danske bæredygtighedsnetværk (e-publikation, åbner i nyt vindue)
Forsiden af engelsk brochure om Rambølls ydelser inden for bæredygtigt byggeri
Bæredygtigt byggeri - engelsk brochure
Læs eller download engelsk brochure om Rambølls ydelser inden for bæredygtigt byggeri (e-publikation, åbner i nyt vindue)

 

Green Roof
E-bog om bæredygtige samfund: 3 steps for resilient cities.

Hos Rambøll arbejder vi inden for hele spektret af transformerende by-tjenester. Vores e-bog bringer dig viden om socioøkonomi og inddragelse af interessenter.

Klik her og download vores e-bog:3 steps for resilient cities.

Liveable buildings concept brochure

Læs eller download engelsk brochure om 'liveable buildings concept' (e-publication, åbner i nyt vindue).


Kontakt

Gitte Gylling Hammershøj Olesen
Gitte Gylling Hammershøj Olesen
Seniorkonsulent
T+45 51612014
Eggho@ramboll.dk
Andreas Qvist Secher
Andreas Qvist Secher
Konsulent
T+45 51612270
Eaqs@ramboll.dk
Lars Ostenfeld Riemann
Lars Ostenfeld Riemann
Group Executive Director, Buildings
T+45 5161 6897
Elor@ramboll.com