dcsimg Integreret design - Rambøll i Danmark
      
|
 
 
Lys
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integreret design

 
 
 

I Rambøll arbejder vi tværfagligt. Arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører arbejder side om side med fælles ansvar og fælles mål for at skabe den bedste helhedsløsning for kunden. Med flere rådgivningsdiscipliner i samme hus opnås en gensidig tværfaglig forståelse, som gør Rambøll i stand til at stille med stærke multidisciplinære hold, der optimerer hele byggeprocessen. 

Rambøll varetager bygherrens behov i alle design- og projekteringsfaser. Vi kalder det integreret design. Den tilgang er der flere fordele ved: 

Enkelhed, fordi den samlede designopgave løses med én partner og kun én kontaktperson, som er tæt på projektet i alle faser. Én bygherre - én rådgiver. Det gør dialogen nem og processen smidig og effektiv - både for bygherre og for de øvrige parter i projektet. 

Høj kvalitet, fordi arkitekt og ingeniør fra projektets begyndelse har en fælles forståelse af opgavens karakter. Det giver rum for løbende, kreative og iterative processer, hvor flere løsningsmuligheder prøves af, og den bedste løsning findes. Samtidig er projektets bygbarhed sikret fra start, så der er overensstemmelse mellem intentionerne på tegnebrættet og den praktiske udførelse, hvor vi tager højde for grænsefladerne. Bygherre får én rådgiver, der tager ansvar, og sikres dermed 'value for money. 

Sparet tid, fordi de forskellige fagligheder har direkte adgang til hinanden i den daglige dialog og nemt kan afklare projektdetaljer. Projektering foregår i ét hus, mellem kolleger der kender hinanden i forvejen, har en fælles tilgang til opgaven og arbejder efter veldefinerede processer på samme platform. Den tidlige og tætte koordinering sikrer desuden, at bygbarheden af projektet er medtænkt fra starten, idet vores løbende tværfaglige kvalitetssikring minimerer rettelser og fejlprojektering. 

Tryghed, fordi Rambøll har al ekspertise 'in house' og det i en volumen som sikrer projektbemanding til hver en tid i alle byggeriets faser. 

Sikkerhed i prissætningen, fordi det tætte parløb mellem arkitekt og ingeniør i projekteringsfasen medfører bedre kvalitetssikring og dokumentation, hvilket minimerer risici for fordyrende fejl ude på byggepladsen i opførselsfasen.

Kontakt

Morten Sparvath Thomassen
Afdelingsleder, Arkitektur & Integreret Design, Aarhus
T+45 5161 2473
Emoth@ramboll.dk
Charlotte Møller
Charlotte Møller
Afdelingsleder, Erhverv & Offentlig, København
M+45 5161 3539
Ecmx@ramboll.dk
Ditte Rode
Ditte Rode
Afdelingsleder, Boliger, København
T+45 5161 3538
Edro@ramboll.dk