dcsimg Byggeri - Rambøll i Danmark
    
|
 
 
Lys
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggeri

I Rambøll arbejder vi tværfagligt. Arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører arbejder side om side med fælles ansvar og fælles mål for at skabe den bedste helhedsløsning for kunden.

De to discipliner kører tæt parløb fra begyndelsen og hele vejen igennem alle projektfaser i et projekt. Med de to rådgivningsdiscipliner i samme hus opnås en gensidig tværfaglig forståelse, som gør Rambøll i stand til at stille med stærke ’full service’ hold, der optimerer hele byggeprocessen.

 
Glødelampen
 

Integreret design

Rambøll varetager bygherrens behov i alle design- og projekteringsfaser. Vi kalder det integreret design. Den tilgang er der flere fordele ved:

Enkelhed, fordi den samlede designopgave løses med én partner og kun én kontaktperson, som er tæt på projektet i alle faser. Én bygherre – én rådgiver. Det gør dialogen nem og processen smidig og effektiv – både for bygherre og for de øvrige parter i projektet.

Høj kvalitet, fordi arkitekt og ingeniør fra projektets begyndelse har en fælles forståelse af opgavens karakter. Det giver rum for løbende, kreative og iterative processer, hvor flere løsningsmuligheder prøves af, og den bedste løsning findes. Samtidig er projektets bygbarhed sikret fra start, så der er overensstemmelse mellem intentionerne på tegnebrættet og den praktiske udførelse, hvor der er taget højde for grænseflader. Dermed sikres bygherre ’value for money.

Sparet tid, fordi de forskellige fagligheder har direkte adgang til hinanden i den daglige dialog og nemt kan afklare projektdetaljer. Projektering foregår i ét hus, af kolleger der kender hinanden i forvejen, har en fælles tilgang til opgaven og arbejder efter veldefinerede processer på samme platform. Den tidlige og tætte koordinering sikrer desuden, at bygbarheden af projektet er medtænkt fra starten, idet vores løbende tværfaglige kvalitetssikring minimerer rettelser og fejlprojektering.

Tryghed, fordi Rambøll har al ekspertise ’in house’ og det i en volumen, som sikrer projektbemanding til hver en tid i alle byggeriets faser.

Sikkerhed i prissætningen, fordi det tætte parløb mellem arkitekt og ingeniør i projekteringsfasen medfører bedre kvalitetssikring og dokumentation, hvilket minimerer risici for fordyrende fejl ude på byggepladsen i opførselsfasen.

Mangeårigt og inspirerende design

Dagens globale udfordringer kræver innovative løsninger inden for byggeri – både med hensyn til funktionalitet og design. Reelt bæredygtige bygninger og byer kræver integrerede, tværfaglige designløsninger til at løse alle de komplekse og indbyrdes forbundne aspekter af byggeri.

 

Hos Rambøll stiller vi spørgsmål ved den måde tingene gøres på for at optimere det endelige resultat. På grund af vores stærke nordiske rødder, betragter vi bæredygtighed som en naturlig del af alle vores projekter og designer blandt andet CO2-neutrale byggerier.

Virtuelt design og konstruktion

Vi bruger computerunderbaserede teknikker til at gengive bygninger i 3D, hvilket giver bedre muligheder for at implementere og vurdere beslutninger og ændringer, inden selve byggeriet indledes.

Rambøll har ført an i brugen af en række avancerede computerbaserede designteknikker i byggeri. Vi har en unik tilgang og stor erfaring med at bruge BIM modeller og kombinere disse med analyseteknikker.

 

Projektledelse og bygherrerådgivning

Det kræver en masse erfaring at designe og projektere en bygning i forhold til specifikation, tidsplan, budget – og sikre, at alle interessenter er tilfredse med processen. Vi brænder for altid at levere det bedst mulige resultat, og vi udfordrer status quo for at sikre maksimal værdiskabelse i ethvert projekt.

Vi leverer bygherrerådgivningstjenester og projektledelse i alle dele af byggeprocessen og arbejder med Local Partner – Global Knowledge-princippet: Vi er overbevidst om, at en lokal tilstedeværelse er vigtig – både for at udvikle stærke relationer med vores kunder – men også for fuldt at forstå de lokale forhold, der påvirker den service, vi leverer. På samme tid er det en fordel for de projekter, vi arbejder med, at vi er en stor organisation med global rækkevidde, som kan sammensætte sin kollektive ekspertise på tværs af organisationen.
 

Fakta:

  • Vi har mere end 3.000 specialister i byggeri over hele verden
  • Vi har en førende position i de nordiske lande inklusiv Storbritannien 
  • Vores spydspidsydelser omfatter bygningskonstruktion, maskinteknik og elektroteknik
  • Vores største kunder omfatter arkitekter, entreprenører, bygherrer og andre private virksomheder – såvel som offentlige kunder, herunder kommuner, statslige organisationer, hospitaler og universiteter.
 

Publikationer

Byggeriet udvikler sig i takt med udviklingen i samfundet omkring os. Det gælder både nye trends og nye teknologiske muligheder.
Bygninger for en bedre fremtid - engelsk brochure

Læs eller download engelsk brochure om Rambølls ydelser inden for byggeri (e-publication, åbner i nyt vindue)

Laboratorieteknik
Laboratorieteknik

Rambølls Pharma-afdeling har højt kvalificerede specialister inden for laboratorieteknik med stor teknisk viden og erfaring fra opgaver for den pharmaceutiske industri. Læs mere i folderen om laboratorieteknik


 

Forside af engelsk brochure om oversøiske produktionsanlæg (Production Facilities Overseas)
Production Facilities Overseas
Læs om vores koncept for virksomheder, der ønsker at etablere produktionsfaciliteter i udlandet (engelsk, åbner i nyt vindue)
Forsiden af engelsk brochure om Rambølls ydelser inden for bæredygtigt byggeri
Bæredygtigt byggeri - engelsk brochure
Læs eller download engelsk brochure om Rambølls ydelser inden for bæredygtigt byggeri (e-publikation, åbner i nyt vindue)

 

Højhusbyggeri
Rambøll har stor erfaring inden for design af højhuse. Læs mere om et udvalg af de projekter Rambøll har været involveret i her.
Faciliteter til sundhed & pleje
Læs eller download engelsk brochure om Rambølls ydelser inden for sundhed & pleje (e-publication, åbner i nyt vindue)

Arrangementer inden for Byggeri

Dato
Arrangementets navn
Sted
Beskrivelse

Kontakt

Søren Brøndum
Søren Brøndum
Executive Director, Transport & Executive Director, Buildings (acting)
T+45 5161 6253
Estb@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
Ronnie Holm Dam
Ronni Holm Dam
Direktør, Byggeri, Store projekter
T+45 5161 6119
Erid@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
Bjarne J. Rasmussen
Direktør, Pharma, Industri & Bygherrerådgivning
T+45 5161 6464
Ebra@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
Danny Stentoft
Danny Stentoft
Direktør, Privat & Offentligt byggeri, Vest
T+45 5161 5120
Edst@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk
Michael Reventlow-Mourier
Michael Reventlow-Mourier
Seniordirektør, Arkitektur & eksisterende byggeri, Aarhus
T+45 5161 2568
Emirmo@ramboll.dk
Bjarke Curtz Jansen
Bjarke Curtz Jansen
Seniordirektør, Privat & Offentligt byggeri, Øst
T+45 5161 6177
Ebjhj@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk