|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onshore vind

Vindenergi bliver hastigt mere og mere udbredt, og indtil videre er der blevet installeret 100 GW, hvoraf 99 GW er onshore vind-løsninger. Globalt forventes den installerede kapacitet at nå 1000 GW i 2020, hvoraf op til 95 GW vil være onshore.

 
Rambøll leverer multidisciplinær rådgivning inden for alle områder af vind-projekter
 
 

25 års erfaring

Lige siden Rambøll udviklede de første vindmøller i 1986 har vi udbygget vores engagement i vindenergi i hele verden. I dag dækker vores ydelser hele projektet fra projektidé til idriftsættelse og den efterfølgende drift og vedligeholdelse.

Børn leger med vindmøller i baggrunden

Rådgivning fra start til slut 

Med vores internationale og tværfaglige specifikke kompetencer inden for vindenergi kan vi tilbyde alle ydelser, der er relevant for et vindenergiprojekt.

Vores ydelser omfatter:

 • Projekt- og kontraktledelse
 • Skitseprojektering
 • Infrastruktur – elektriske installationer, veje og bygninger
 • VVM-redegørelser og myndighedsbehandling
 • Visualiseringer
 • Geofysiske of geotekniske undersøgelser
 • Lastberegninger og certificering
 • Styring af vindmøller
 • Skitseprojektering af tårne og fundamenter
 • Forbindelse til netværket i henhold til de nationale krav
 • Kontrolgennemgang af vindmølleteknologi
 • Funktionsprøve
 • Overvågningssystemer
 • Idriftsættelse og kontraktopfølgning
 • Rådgivning under drift og vedligehold

Global viden, lokal partner

På vores onshore vindenergiprojekter drager vi fordel af vores lokale tilstedeværelse og kan samtidig trække på vores globale viden.

Avedøre Holme, Denmark

Klaus Jacob Jensen
Klaus Jacob Jensen
Direktør, Vind & Tårne
T+45 5161 8617
Ekjj@ramboll.com
Tim Fischer
Tim Fischer
Vicedirektør, Vind & Tårne
T+49 40 30 20 20 132
Etimf@ramboll.com
Søren Juel Petersen
Søren Juel Petersen
Direktør for forretningsudvikling, Vind & Tårne
T+45 5161 8760
Esjp@ramboll.com